Інноваційний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Гурняк І. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112МВІ-61доцент Гурняк І. Л.

Опис курсу

Даний курс є фундаментальним у підготовці спеціалістів з цифрової дипломатії. У ньому студенти вивчають основи сучасного інструментарію інноваційної економіки і водночас знайомляться з новітніми технологіями, практиками, які активно розвивалися упродовж останніх десятиріч. Особливий наголос курсу – процес творення інновації, залучення мов програмування та автоматизація процесу функціонування бізнесу (ERP).

Після вивчення курсу студенти повинні:

а) знати основні концепції, теорії та тенденції розвитку інноваційного менеджменту;

б) вміти вирішувати практичні питання з використанням новітніх підходів;

в) вміти застосовувати елементи теорії ігор, програмування, економічного аналізу у практичній діяльності.

Мета та завдання курсу

ознайомити студентів з основними інструментами творення інновації; навчитися застосовувати найбільш зручні з них на практиці; удосконалити навики студентів працювати в команді

Основним завданням курсу є набуття студентами практичних навичок у сфері інноваційного бізнесу.

Рекомендована література

  1. Christensen, C.M. (1997) The Innovator’s Dilemma. Boston: Harvard Business School Press.
  2. Christensen, C.M. and Raynor, M. (2003) The Innovator’s Solution, Boston: Harvard Business School Books.
  3. Foster, Richard N. (1986) Innovation: the attacker’s advantage. London: Macmillan.
  4. Utterback, J. (1994) Mastering the dynamics of innovation, MIT Press: New York.
  5. Hurnyak I., Pardal P., Horák J., Machová V. Competitiveness of Human and Business in Terms of Stock Market Analysis/ Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration 2022, 30(2), 1557. DOI: 10.46585/sp30021557, https://editorial.upce.cz/1804-8048/30/2/1557
  6. Hurnyak I., Kordonska A. Virtuality as a precondition and necessity for the mankind development// International Journal of Innovation, Vol 8, No 3 (2020) , pp. 373-391, doi 10.5585/iji.v8i3.16010/ https://periodicos.uninove.br/innovation/article/view/16010
  7. Hurnyak, I., Struk, N., & Kordonska, A. (2021). Value Added from the Perspective of Econophysics. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(4), 137-152.

Силабус:

Завантажити силабус