15 березня 2021 року відбулася онлайн-зустріч групи забезпечення ОП «Міжнародне право» зі студентами

17.03.2021 | 18:54

Факультет міжнародних відносин постійно працює над забезпеченням якості освітнього процесу та удосконаленням змісту освітніх програм, застосовуючи студентоцентрований підхід.

15 березня 2021 року відбулася онлайн-зустріч групи забезпечення освітньої програми «Міжнародне право» рівня вищої освіти «Магістр» зі студентами. Під час зустрічі обговорювалося внесення змін до згаданої освітньої програми. Студентами запропоновано оновити зміст освітнього компонента (ОК) «Права людини у міжнародному праві», включивши сучасні проблеми та тенденції розвитку прав людини. Крім того здобувачами підкреслено доцільність вивчення ОК «Міжнародне торговельне право» та «Право СОТ» у різних семестрах. У цілому здобувачі схвально поставилися до низки змін компонентів освітньої програми та включення нових вибіркових компонентів, зокрема: Енергетичне право ЄС, Міжнародне міграційне право, Консульський захист фізичних осіб за кордоном, а також змін щодо змістовного наповнення інших навчальних дисциплін.

Додатково студенти висловили занепокоєння щодо невизначеності зі складанням Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).