Писаренко Світлана Марківна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Наукові інтереси

Основною сферою наукової діяльності є: дослідження сучасних проблем європейської інтеграції, місця України в цих процесах, роль і значення транскордонного співробітництва, єврорегіонів у розширенні зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Центральної і Східної Європи, особливо у зв’язку з розширенням Європейського Союзу на Схід. Досліджуються питання організаційно-економічних механізмів реалізації регіональної політики Європейського Союзу, її роль у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку країн-членів Європейського Союзу; вивчення проблем регіональної політики України, особливостей її реалізації в умовах трансформації економічної системи України, переходу до ринкових умов господарювання.

Підготувала 19 кандидатів наук і 2 доктора наук.

Курси

Вибрані публікації

Опубліковано 287 наукових праць, серед яких статті у закордонних періодичних виданнях та матеріалах конференцій, в яких брала участь, англійською, польською та сербською мовами.

Зокрема:

Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець. — К. : Знання, 2015. — 398 с.

Організаційно-економічний механізм формування та реалізації спільної регіональної політики Європейського Союзу [Текст] : монографія / Світлана Писаренко ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л. : [б. в.], 2009. – 152 с. : табл. – (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).

Менеджмент європейської економічної інтеграції [Текст] : підручник / [С. М. Писаренко та ін.] ; за ред. С. М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

European integration principles of territorial – administrative reform in Ukraine / Svitlana Pysarenko // Вісник Львівського університету. Серія міжнар. відносини. – 2016. – № 39. – С. 235-243.

Особливості сучасного розвитку світової економіки [Текст] : курс лекцій / Писаренко С. М., Українець Л. А., Черняга Л. П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 206, [1] с.

Наукова біографія

Доктор географічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка.

Народилася 24 грудня 1937 року у місті Гомелі (Республіка Білорусь). У 1961 році закінчила Чернівецький державний уні­верситет, географічний факультет з відзнакою.

З 1967 по 1971 рік навчалася в аспірантурі (без відриву від виробництва) у Львівському державному університеті імені Івана Франка зі спеціальності «економічна географія». У 1974 році захистила кандидатську дисертацію (кандидат географічних наук) на тему «Чернівецький економічний вузол (формування, структура та тенденції розвитку)» у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

У 1990 році захистила докторську дисертацію (доктор географічних наук) на тему «Трудові ресурси і територіальна структура суспільно-територіального комплексу (економіко-геогра­фічні аспекти дослідження)» у Відділенні географії Інституту геофізики НАН України.

Вчене звання професора отримала у 1994 році зі спеціальності «Розміщення продуктивних сил, економіка районів України».

 

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, почесною грамотою Західного наукового центру НАН України, Медаллю “За підготовку наукових кадрів”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!