Писаренко Світлана Марківна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Наукові інтереси

Основною сферою наукової діяльності є: дослідження сучасних проблем європейської інтеграції, місця України в цих процесах, роль і значення транскордонного співробітництва, єврорегіонів у розширенні зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Центральної і Східної Європи, особливо у зв’язку з розширенням Європейського Союзу на Схід. Досліджуються питання організаційно-економічних механізмів реалізації регіональної політики Європейського Союзу, її роль у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку країн-членів Європейського Союзу; вивчення проблем регіональної політики України, особливостей її реалізації в умовах трансформації економічної системи України, переходу до ринкових умов господарювання.

Курси

Вибрані публікації

Опубліковано 287 наукових праць, серед яких статті у закордонних періодичних виданнях та матеріалах конференцій, в яких брала участь, англійською, польською та сербською мовами.

Зокрема:

Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець. — К. : Знання, 2015. — 398 с.

Організаційно-економічний механізм формування та реалізації спільної регіональної політики Європейського Союзу [Текст] : монографія / Світлана Писаренко ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л. : [б. в.], 2009. – 152 с. : табл. – (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).

Менеджмент європейської економічної інтеграції [Текст] : підручник / [С. М. Писаренко та ін.] ; за ред. С. М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

European integration principles of territorial – administrative reform in Ukraine / Svitlana Pysarenko // Вісник Львівського університету. Серія міжнар. відносини. – 2016. – № 39. – С. 235-243.

Особливості сучасного розвитку світової економіки [Текст] : курс лекцій / Писаренко С. М., Українець Л. А., Черняга Л. П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 206, [1] с.

Наукова біографія

Доктор географічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка.

Народилася 24 грудня 1937 року у місті Гомелі (Республіка Білорусь). У 1961 році закінчила Чернівецький державний уні­верситет, географічний факультет з відзнакою.

З 1967 по 1971 рік навчалася в аспірантурі (без відриву від виробництва) у Львівському державному університеті імені Івана Франка зі спеціальності «економічна географія». У 1974 році захистила кандидатську дисертацію (кандидат географічних наук) на тему «Чернівецький економічний вузол (формування, структура та тенденції розвитку)» у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

У 1990 році захистила докторську дисертацію (доктор географічних наук) на тему «Трудові ресурси і територіальна структура суспільно-територіального комплексу (економіко-геогра­фічні аспекти дослідження)» у Відділенні географії Інституту геофізики НАН України.

Вчене звання професора отримала у 1994 році зі спеціальності «Розміщення продуктивних сил, економіка районів України».

 

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!