Приходько Ірина Валеріївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: iryna.prykhodko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Основними напрямами дослідження є міжнародна економічна інтеграція, політико-економічні бар’єри інтеграції, економічна інтеграція України до Європейського Союзу.

Курси

Вибрані публікації

1. Приходько І.В. Переваги та недоліки вступу України до СОТ / І. В. Приходько // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 350-356.

2. Приходько І.В. Торговельні бар’єри в процесі інтеграції нових країн до Європейського Союзу / І. В. Приходько // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 16. – С.180-189.

3. Приходько І.В. Економічна корупція як стримуючий фактор інтеграції України до ЄС/ І. В. Приходько // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2010. – Вип. 27. – С.301-310.

4. Приходько І.В. Особливості торгівлі країн ЄС з колишніми та потенційними країнами-кандидатами / І. В. Приходько // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 168-174.

5. Приходько І.В. Особливості взаємної торгівлі України та країн ЄС / І. В. Приходько // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 231-237.

6. Приходько І.В. Теоретичні засади дослідження політико-економічних бар’єрів міжнародної економічної інтеграції / І. В. Приходько // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2014. – Вип.36. – С. 101-109.

7. Приходько І.В. Нетарифні перешкоди міжнародної економічної інтеграції / І. В. Приходько // Економічний аналіз. – 2015. – Том 20. – с. 170-175.

8. Приходько І.В. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції / І. В. Приходько // Економічний аналіз. – 2015. – №1. – Т. 19. – С. 91-100. 

9. Приходько І.В. Оцінка ефектів впливу політико-економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на економічне зростання України, країн Центрально-Східної Європи і СНД / І. В. Приходько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип.6. – С. 81-86.

Наукова біографія

Народилася 1 січня 1980 р. у м. Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області.
1997 – 2002 рр. – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, спеціаліст з міжнародних економічних відносин. Перекладач.
2002 – 2003 рр. – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, магістр за спеціальністю міжнародній економічні відносини
2000-2004 рр. – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, правничий факультет, спеціальність правознавство.
2015 – захистила дисертацію на тему «Політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!