Офшорне підприємництво

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шамборовський Г. О.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51доцент Шамборовський Г. О.

Опис курсу

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними поняттями офшорного підприємництва, діяльністю офшорних зон, правилами реєстрації офшорних компаній, використання офшорних зон для зменшення чи уникнення податків, визначення виграшів та програшів для юридичних та фізичних осіб, суспільства та держави в цілому від офшорного підприємництва.

Рекомендована література

Базова:

1. Карлін М. І., Борисюк О. В. Фінансові офшори : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 239 с.

2. Карлін М. І., Івашко О. А.. Інвестиційні офшори : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 292 с. Електронний ресурс – https://core.ac.uk/download/pdf/153587102.pdf

Допоміжна:

1.     Баймуратов М. О., Зоріна О. І. Офшорні зони у сучасному всесвіті: питання теорії та практики: монографія – Одеса : Фенікс, 2010. – 173 с.

2.     Бирковский Д. Применение оффшорных компаний в Украине. – Х. : Веста: «Ранок», 2002. – 272 с.

3.     Вергун В. А., Ступницький О. І. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 415 с.

4.     Карлін М. І., Борисюк О. В. Фінансові офшори : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 239 с.

5.     Карлін М. І., Івашко О. А.. Інвестиційні офшори : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 292 с. Електронний ресурс – https://core.ac.uk/download/pdf/153587102.pdf

6.     Лещенко Р. М. Фінансове-правове регулювання офшорних механізмів : монографія – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 315 с.

7.     Офшорний бізнес: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб  / Кузьмін О. Є. [та ін.] ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Західна аудиторська група, 2018. – 111 с.

8.     Офшорний сектор світової економіки / І. М. Удачина [та ін.]; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Наук.-дослід. центр з пробл. оподаткування. – Ірпінь, 2011. – 149 с.

9.     Шамборовський Г.О. Застосування офшорних схем у податковому плануванні підприємницької діяльності Економіка та суспільство. 2021. –  (30).

10.  Шамборовський Г.О. Види і функції бізнес-схем та банківських операцій в офшорних юрисдикціях Ефективна економіка. – 2021. – № 11.

11.  Shamborovskyi G. The offshore mechanism of tax optimization Business Management, Economics and Social Sciences. – Agenda Publishing House LTD, London, United Kingdom, 2021. – 94 p., Р. 4-8.

12.  Kravchenko D. Offshore banking and prospects of offshore activity development – Kyiv : Center of free press, 2018. – 136 p.

13.  Schneider J. The Complete Guide to Offshore Money Havens: How to Make Tax Free. – 1993. – 1256 p.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус