Михайляк Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: iryna.mykhaylyak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Міжнародні економічні відносини, зовнішня торгівля, економічна історія.

Курси

Вибрані публікації

1. Михайляк І.В. Порівняльний аналіз чинників, що впливають на зміни у структурі зовнішньої торгівлі / І.В. Михайляк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – Львів, 2008. – Вип. 21. – С.223-228.

2. Михайляк І. В. Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України / І.В. Михайляк, Г.В. Михайляк // Вісник Львівського університету. – Серія економічна. Львів. – 2010.

3. Михайляк І.В. Oсoбливoсті співрoбітництвa Укрaїни тa ЄС у сфeрі інвестицій / І.В. Михайляк // Вісник Львівського університету. – Серія економічна. –Львів, 2012. – Випуск 48. – С. 215-219.

4. Михайляк І. В. Економічні фактори, що впливають на показники зовнішньої торгівлі країни / І. В. Михайляк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 111(2). – С. 76-82.

5. Михайляк І.В. Вплив світoвoї економічної кризи нa зовнішньоторговельні відносини Укрaїни тa ЄС // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково технічних праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.01. – С. 300-306.

6. Михайляк І.В. Соціалізаційна ефективність економічних систем за умов посилення глобалізаційних процесів / І.В. Михайляк, Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково технічних праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.14. – С. 189-197.

7. Михайляк І.В. Соціалізаційна ефективність економічних систем в умовах глобалізаційних процесів: аналіз з позицій нейтрального соціалізаційного ефекту / І.В. Михайляк, Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково технічних праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.15.С. 225-231.

Наукова біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин (спеціальність – міжнародні економічні відносини).

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!