Економічний розвиток сучасних цивілізацій

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Писаренко С. М.МВЕ-51

Опис курсу

Мета: розкрити основні тенденції економічного розвитку сучасних цивілізацій та інституційних механізмів господарського розвитку країн світу.

 Завдання:

 •  розкрити сутність економіко – технологічної детермінанти цивілізаційного поступу;
 •  визначити поняття і види цивілізацій, типи цивілізаційного розвитку;
 •  зрозуміти сутність економічного дискурсу;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 знати:

 • риси економічного дискурсу;
 • фактори економічного розвитку;
 • теорії структурних перетворень;
 • види економічних циклів.

вміти:

 • використовувати соціокультурні методи аналізу цивілізаційного процесу;
 • застосовувати модель лінійних стадій розвитку;
 • визначати.систему індикаторів сталого розвитку;
 • головні риси і проблеми формування української економічної системи.

Рекомендована література

 1. МаєрД.М.,РаухД.Е.,Філіпенко А.С.Основні проблеми економічного розвитку/пер.з анг.-К.,2003
 2. Пахомов Ю.Н.,Филипенко А,С,.Лукьяненко Д.Г.,Макогон Ю.В. международные стратегии экономического развития.-Киев – Донецк,2001.
 3. ФіліпенкоА.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку.-К.,2002
 4. Фуко М.А./Пер. с франц.-К.2009
 5. Бажал Ю.М. Економічний розвиток і державна політика.-К.,2001
 6. Економіка знань та її перспективи для України. Наукова доповідь /за ред. Гейца В.М.-К.,2005
 7. ЧухноП.М.Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України.-К.,2003
 8. Рогач О.І.Міжнародні інвестиції:теорія та практика бізнесу у транснаціональних корпораціях.-К.,2005
 9. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.-К.,2005
 10. Америка:сталий розвиток/Пер.с анг.-К.,2001
 11. Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития.-К.,2002
 12. Гендерні стратегії сталого розвитку України.-К.,204
 13. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку/Пер.з анг.-К.,2005
 14. Осауленко О.Г.Моделювання сталого розвитку соціально – економічних систем.-К.,2001
 15. Основи стійкого розвитку. Навчальний посібник.   За ред. Мельника Л.Г. – Суми,2005
 16. Проблеми сталого розвитку України-К.,2001
 17. Ілляшенко С.М.Управління інноваційним розвитком.-Суми,2003
 18. Коуз Р. Фирма, рынок и право/Пер. с анг.-Н.Й,1991
 19. Аслунд А. Розбудова капіталізму /Пер.с анг.-К.,2001
 20. Гальчинський А.С. Суперечночті реформу контексті цивілізаційного процессу.- К.,2001
 21. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання.-К.,2000
 22. Жаліло Я.А. Економічне зростання держави:теорія, методологія, практика – К.,2003
 23. Кейнс Дж. Избранные произведения / Пер.с анг. – К.,1993
 24. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України.-К.,2004
 25. Манкін Н.Г. Макроекономіка / Пер.з анг.- К.:Основи,2000
 26. Сприяння сталому економічному зростанню в Україні / Пер.з анг.- К.,2001

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус