Концепція новітніх видів туризму

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Шамборовський Г. О.

Опис курсу

Курс «Концепція новітніх видів туризму» є нормативною дисципліною студентів освітнньо-наукової програми підготовки магістрів. Викладається для студенті спеціальності 242 «Туризм» на першому році магістратури.

Курс «Концепція новітніх видів туризму» спрямований на отримання знань про функціонування туристичної галузі в умовах трансформації попиту та пропозиції туристичних послуг і продуктів, визначення нових видів туризму та інноваційних процесів у туристичному бізнесі. Під час вивчення курсу студенти засвоюють видову структуру новітнього туризму, особливості організації нових видів туризму, діяльність туристичних підприємств в умовах розширення туристичних послуг та продуктів.

Мета та цілі курсу Метою навчальної дисципліни «Концепція новітніх видів туризму» є поглиблення і розширення теоретичних знань про особливості організації, функціонування і перспективи розвитку нових видів туризму, вивчення світового досвіду туристичного обслуговування у нових сферах туризму, набуття студентами практичних навичок діяльності у нових видах туризму..

Рекомендована література

 1. Алексеева Ю. Роскошный сервис в туризме. Настольная книга менеджера по работе с VIP-клиентами. – К. : Макрос, 2013. – 152 с.
 2. Басюк Д. І. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : Монографія. – Вінниця: Едельвейс і К, 2017. – 316 с.
 3. Божидарник Т. Міжнародний туризм : Підручник. –. К.: Центр навч. літератури, 2019. – 312 с.
 4. Вишневський В. І. Екологічний туризм: Навч. посібник. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с.
 5. Все об учете и организации туристической деятельности / [Я. Клиженко и др.]. – 6 изд., перераб.и доп. – Х. : Фактор, 2013. – 217 с.
 6. Геотуризм: практика і досвід : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-24жовтня 2020, Львів). – Львів: Каменяр, 2020. — 188 с.
 7. Ковешніков, В. С. Іноваційні види туризму / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальска// Інвестиції: практика та досвід. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 38-44.
 8. Король О. Д. Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування тагеопросторовий розподіл: Монографія. Чернівці: Чернівецький національний університеті ім. Ю.Федьковича, 2018. – 512 с.
 9. Кузишин А. В. Міжнародний туризм: Навчальний посібник. Тернопіль: Вектор, 2016. – 204 с.
 10. Кунниева З.А., Беков Р.Б. Нетрадиционные виды туризма : Учебное пособие. – Махачкала:ДГИНХ, 2011. – 98 с.
 11. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник. / М. П. Мальська, М. Й.Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.
 12. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. -К.: Знання, 2008. – 661 с.
 13. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний туризм: теорія та практика : Навч. посіб. – К.: Центручбової літератури, 2018. – 128 с.
 14. Оздоровчий туризм / Малинський І.Й., Сергієнко Ю.П. та ін. Навчальний посібник. – Ірпінь:Університет державної фіскальної служби України (УДФСУ), 2020. – 326 с.
 15. Савин Д.А., Мельникова И.Г. Деловой туризм : Учебно-методическое пособие. – Ярославль:Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ), 2019. – 48 с.
 16. Селиванов В.В., Лукьянова Е.Ю. Яхтенный туризм и особенности экскурсионного сервиса. –Симферополь: Ариал, 2016. – 168 с.
 17. Сергеева Ю.И. Международный образовательный туризм в XXI веке: теория и практика. –Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 106 с.
 18. Смаль І. В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.
 19. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федоченко. В. С. Пазенок та ін. – Київ : Академія, 2013. – 368 с.

Силабус:

Завантажити силабус