Філософія бізнесу

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шамборовський Г. О.МВЕ-51

Опис курсу

   Основною метою курсу є вивчення соціально-економічних відносин в різних країнах світу в історичній ретроспективі та сучасних світогосподарських умовах. Сьогодні в Україні важливо вирішити проблему освоєння населенням нової системи цінностей та формування у людей якостей, необхідних для успішного провадження власної справи в умовах ринку: ініціативності та відповідальності. Вивчення курсу надасть можливість студентам набути умінь та навичок ефективного аналізу, аналітичного прогнозування і стратегічного управління бізнесом.

Рекомендована література

Базова:

 1. Шейко В. С. Філософські основи менеджменту і бізнесу: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 111 с.
 2. Шамборовський Г. О. Філософія бізнесу : Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 56 с.

Допоміжна:

 1. Арістотель. Нікомахова етика / пер. з давньогрецької В. Ставнюк. – К.: Аквілон-Плюс, 2002. – 480с.
 2. Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239 с.
 3. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / пер. з англ. Р. Димерець та ін.; наук. ред. Т. Польська. – К. : Дух і Літера, 2000. – 600 с.
 4. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / пер. В. Андрушко, С. Гатальська. – К. : Тандем, 2001. – 101 с.
 5. Кант І. Критика чистого розуму / пер. з нім. та прим. І.Бурковський. – К. : Юніверс, 2000. – 502 с.
 6. Кун Т. Структура наукових революцій / пер. О. Васильєв. – К. : Port-Royal, 2001. – 226 с
 7. Локк Д. Розвідка про людське розуміння : у 4-х кн. / Д. Локк ; пер. з англ. Н. Бордукова. – Х. : Акта, 2002. – Кн. 1. – Х., 2002. – 152 с.
 8. Лукрецій Т. К. Про природу речей / Пер. з латин. А. Содомора. – К.: Дніпро, 1988. – 192 с.
 9. Мак’явеллі Н. Державець / Пер. Є. Тарнавський. – Харків: Фоліо, 2019. – 128 с.
 10. Мор Т. Утопія; Кампанелла Томмазо. Місто Сонця. – Київ: Дніпро, 1988. – 207 с.
 11. Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади / пер. А. Онишко, П. Таращу. – К. : Основи, 2003. – 437 с.
 12. Платон. Апологія Сократа. Діалоги / пер., прим. Й.Кобів. – Харків : Фоліо, 2017. – 407 с.
 13. Платон. Бенкет / перекл. з давньогрецької і коментарі У. Головач. – Львів: Видавництво УКУ, 2005. – 220 с.
 14. Платон. Діалоги. – К.: Основи, 1995. – 394 с.
 15. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – Київ : Основи, 1994 . – Т. 2 : Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та його послідовники / пер. з англ. О. Буценко. – – 494 с.
 16. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – Київ : Основи, 1994 . – Т. 1 : У полоні Платонових чарів / пер. з англ. О. Коваленко. – – 444 с.
 17. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995. – 759 с.
 18. Фройд З. Вступ до психоаналізу / пер. з нім. П. Таращука. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 478 с
 19. Фромм Е . Втеча від свободи / пер. з англ. М. Яковлєва. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 284 с
 20. Фуко М. Археологія знання / пер. з фр. В. Шовкун; ред. М. Москаленко. – К. : Основи, 2003. – 325 с.
 21. Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода: Том 1. Правила та порядок. – К.: Сфера,1999. – 196 с.
 22. Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода: Том 2. Міраж соціальної справедливості. – К.: Сфера, 1999. – 200 с.
 23. Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода: Том 3. Політичний устрій вільного народу. – К.: Сфера, 2000. – 252 с.

Матеріали

Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу Філософія бізнесу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус