Трофимчук Анна Павлівна

Посада: лаборант кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: anna.trofymchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Міжнародні економічні відносини, зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії.

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Трофимчук А.П. Економічна інтеграція країн Східної та Південно-Східної Азії / А. П. Трофимчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шевченка. – 2011. – Вип. 99. – Ч. 2. – с. 285-290.

2. Трофимчук А. П. Особливості розвитку транскордонної співпраці україни з європейським союзом / А. Трофимчук, В. Маркович // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 362-369.

3. Трофимчук А.П. Економічний розвиток Китаю в умовах транснаціоналізації / А. П. Трофимчук, Ю. І. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шевченка. – 2014. – Вип. 120(1). – С. 235-241.

4. Трофимчук А.П. Аналіз динаміки зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та країнами Східної Азії / А.П. Трофимчук // Економічний простір: Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – 2015. – № 98. – С. 44-53.

5. Трофимчук А. П. Перспективи приєднання України до проекту «Один пояс, один шлях / А. П. Трофимчук // Журнал «Міжнародні відносини» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економічні науки. – 2016. – № 9 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3060.

Статті у наукових фахових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:

6. Трофимчук А.П. Тенеденции региональной Экономической интеграции в странах Восточной Азии / А.П. Трофимчук // Международное издание “Сборник научных трудов SWorld”; Одесский национальный морской университет. – Одесса. – 2013. – с. 80-86.

7. Trofymchuk A. Geoeconomic mechanisms for effective development of an open economy / A. Trofymchuk // Ekonomisti. International Scientific-Analytical Journal Tbilisi State University. – 2014. – S. 47-51.

Публікації в інших виданнях:

8. Трофимчук А.П. Головні напрями формування зовнішньоторговельної політики / А.П. Трофимчук // Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С.М. Писаренко, Л.А. Українець. – К. : Знання, 2015. – 398 с. – C. 320-328.

9. Трофимчук А.П. Особливості діяльності міжнародних економічних організацій / А.П. Трофимчук // Особливості сучасного розвитку світової економіки : курс лекцій / С.М. Писаренко, Л.А. Українець. – Львів: ЗУКЦ, 2016. – 208 с. – C. 125-136.

Біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського університету, у 2017 році захистила дисертацію на тему “Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації”.