Шамборовський Григорій Олегович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: hryhoriy.shamborovskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Регіональна політика Європейського Союзу, європейська інтеграція.

Курси

Вибрані публікації

Григорій Шамборовський є автором монографії «Соціально-економічна ефективність європейської економічної інтеграції», наукового посібника «Регіональна політика Європейського Союзу», наукових статей присвячених дослідженню соціально-економічних наслідків європейської інтеграції, розвитку лібералізму в українському суспільстві та можливостей культурної дипломатії.

Зокрема:

Глобальна культура споживання як якісна характеристика соціально-економічного добробуту / 

Розвиток інтеграційних процесів та аналіз зовнішньоекономічної діяльності країн – членів Євразійського економічного союзу / Г. О. Шамборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 9. – С. 169-173. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_9_42.

Ринкові реформи в Україні в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі з ЄС / Г. О. Шамборовський // Економічний простір. – 2016. – № 112. – С. 46-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_112_7.

Політика протекціонізму в трансформаційних економіках / Г. Шамборовський // Схід. – 2016. – № 4. – С. 46-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_4_8.

Концептуальні підходи до управління зовнішньоекономічною політикою в Україні / Г. О. Шамборовський // Економічний простір. – 2016. – № 111. – С. 50-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_111_7.

Зміни режимів зовнішньої торгівлі внаслідок Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Г. Шамборовський // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 3. – С. 40-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_3_7.

Досвід антикризового регулювання в розвинутих країнах світу / Г. О. Шамборовський // Економічний простір. – 2016. – № 105. – С. 47-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_105_7.

Аналіз взаємозв’язку ступеня інтегрованості зі зростанням добробуту населення в країнах – членах ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР / Г. Шамборовський // Схід. – 2016. – № 5. – С. 33-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_7.

Трансформація цивілізаційних цінностей українців в умовах регіоналізації світової економіки / Г. Шамборовський // Схід. – 2013. – № 3. – С. 65-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2013_3_13.

Розвиток кейнсіанства та відродження лібералізму в xx ст. / Г. О. Шамборовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 36-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_16_10.

Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки / Г. Шамборовський // Схід. – 2013. – № 4. – С. 114-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2013_4_22.

Трансформація соціально-економічної системи України в умовах європейської інтеграції / Г. Шамборовський // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 39. – С. 278-285.

Наукова біографія

У 2003 році закінчив магістратуру факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2004 року працює викладачем кафедри міжнародних економічних відносин. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2014 –  отримав вчене звання доцента. Проводить заняття з дисциплін: «Регіональна політика та Структурні фонди ЄС», «Історія економічних вчень», «Офшорне підприємництво», «Основи наукових досліджень», «Філософія бізнесу».
Приймав участь у міжнародних наукових стажуваннях:
Інститут європейських, російських та євразійських досліджень, Школа міжнародних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США, Фонд Петрахів, 01/2005 – 04/2005,
Кафедра міжнародних економічних відносин, Вроцлавський університет, Польща, Стипендія Програми ім. Лейна Киркланда, 10/2009 – 06/2010.
Інститут ім. Д. Кеннана, Міжнародний науковий центр ім. В.Вільсона, США, Стипендія Програми ім. Д.Фулбрайта 09/2011 – 02/2012.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!