Огінок Соломія Василівна

Посада: асистент кафедри міжнародних економічних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Наукові інтереси

Франчайзинг, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна торгівля.

Публікації

1. Огінок С.В. Франчайзингова стратегія просування іноземних компаній на ринок України: Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 101.Частини ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.79-83.

2. Огінок С.В. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці  / Юрій Федунь, Соломія Огінок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2013. – №33. – С. 293–299.

3. Огінок С.В. Особливості входження польських франчайзингових мереж на ринок України: Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. №1 (52) 2014. Одеса: Одеський національний економічний університет, 2014. – С. 131-138

4. Огінок С.В. Становлення франчайзингу як виду економічної діяльностів умовах глобалізації світового господарства економіці  / Соломія Огінок // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 36, Частина 1. C. 62–69

5. Огінок С.В. Суть та особливості організації бізнесу на умовах франчайзингу в країнах-членах ЄС: Економічний простір: Збірник наукових праць. – №97. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 5-11

6. Solomiya Ohinok State regulation of franchising in the EU member countries : Baltic Journal of Economic Studies . – Volume 1, Number 1. – Riga, 2015. – P. 137-139

7. Огінок С.В. Еволюція поглядів на проблеми економічної інтеграції та формування єдиного ринку ЄС: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Випуск 6, Частина 2. С. 138-142

8. Solomiya Ohinok The Strategy of Entry of Franchise Networks from the EU
into the Ukraine’s Market : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Handel wewnetrzny. – 2016. – Rocznik 62 ( LXII). P. 228-239

Наукова біографія

   Протягом 2007-2012 років навчалася на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність — міжнародні економічні відносини.

   Протягом 2012-2015 років навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

  Протягом 2015-2018 років навчалася в Львівському національному університеті імені Івана Франка Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, спеціальність – журналістика.

  Приймала участь у міжнародних наукових стажуваннях:

  Інститут Європейських, Російських та Євроазійських Досліджень, Школа міжнародних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США, Фонд Петрахів, 2014.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!