Присяжнюк Юрій Іванович

Посада: завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Міжрегіональне економічне співробітництво, міжнародна інформація.

Курси

Вибрані публікації

Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.

Трофимчук А.П. Економічний розвиток Китаю в умовах транснаціоналізації / А. П. Трофимчук, Ю. І. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шевченка. – 2014. – Вип. 120(1). – С. 235-241.

Присяжнюк Ю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних міжрегіональних зв’язків України / Ю. Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 243-252.

Присяжнюк Ю. Регулювання інтеґраційних процесів у сфері освітніх послуг / Ю. Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 258-266.

Присяжнюк Ю. Специфіка здійснення пропагандистської діяльності США та Іраку на порозі другої війни в Перській затоці (1991) / Ю. Присяжнюк, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 300-305.

Присяжнюк Ю. Господарське зростання в країнах Центрально-Східної Європи / Ю. Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 370-375.

Присяжнюк Ю. Розвиток зовнішньоторговельних відносин України та країн Європи / Ю. Присяжнюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 37(2). – С. 201-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_37(2)__31.

Присяжнюк Ю. І. Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях / Ю. І. Присяжнюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. – 2014. – Т. 22, вип. 3. – С. 82-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumi_2014_22_3_14.

Присяжнюк Ю. І. Особливості проведення економічних реформ в країнах східної Азії / Ю. І. Присяжнюк // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 39-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_93_6.

Біографія

Закінчив географічний факультет Львівського університету (1978), аспірантуру (1987). У 1978-1992 – науковий співробітник науково-дослідної частини, з 1992 – асистент, доцент та професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

У 1997 році захистив дисертацію кандидата географічних наук на тему “Еколого-географічне обгрунтування оптимізації природокористування у меліорованих геокомплексах (на прикладі Малого Полісся Львівщини)”, у 2013 – доктора економічних наук на тему “Міжрегіональна структурна взаємодія економіки України з національними господарськими системами країн Центрально-Східної Європи”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!