Федунь Юрій Богударович

Посада: заступник декана факультету міжнародних відносин з навчально-методичної роботи, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: yuriy.fedun@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сталий розвиток, еколого-економічні проблеми, міжнародна торгівля.

Курси

Вибрані публікації

Федунь Ю.Б. Моделювання шляхів сталого еколого-економічного розвитку України / Ю.Б. Федунь // Вісн. НУ “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні. Етапи становлення та проблеми розвитку. – 2011. – №714. – С.540–546.

Федунь Ю.Б. Економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС/ Ю.Б. Федунь // Вісн. НУ “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні. Етапи становлення та проблеми розвитку. – 2012. – №748. – С.338 – 343.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_50.

Федунь Ю.Б. Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків / У.Д. Марущак, М. А. Саницький, Б.В. Гоц, Ю.Б. Федунь // Вісн. НУ “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. – 2013. – №755. – С.262 – 267.

Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці  / Юрій Федунь, Соломія Огінок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2013. – №33. – С. 293–299.

Федунь Ю. Забезпечення сталості еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС/ Ю. Федунь // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2014. – №35. – С.228-335.

Федунь Ю. Становлення та реалізація політики сталого розвитку в країнах-кандидатах на вступ до ЄС / Ю. Федунь // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2015. – №36. – С.79-88.

Наукова біографія

У 1997 році вступив на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2002 році з відзнакою за спеціальністю «міжнародні економічні відносини».

З 2002 року працює викладачем кафедри міжнародних економічних відносин. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Політика сталого еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до ЄС» за спеціальністю 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини». З 2012 року працює заступником декана з навчально-методичної роботи факультету міжнародних відносин. З 2014 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.051.21 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини». У 2015 році отримав вчене звання доцента. Проводить заняття з дисциплін «Міжнародний франчайзинг», «Міжнародний маркетинг», «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України”, «Економіка зарубіжних країн».

Участь у міжнародних наукових стажуваннях:

Інститут європейських, російських та євразійських досліджень, Школа міжнародних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США, Фонд Петрахів, вересень 2006 – січень 2007 р.

Економічний факультет, Жешівський університет, Польща, березень 2014 р.

Кафедра міжнародних економічних відносин, Вроцлавський університет, Польща, листопад – грудень 2015 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!