Пехник Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Наукові інтереси

Міжнародний бізнес, етика міжнародного бізнесу, реклама в зовнішньоекономічній діяльності.

Курси

Вибрані публікації

Пехник А. Співробітництво країн БРІКС з країнами африканського континенту / А. Пехник, Х. Стадник // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(1). – С. 117-124.

Пехник А. Експансія ТНК у сучасній світовій економіці: теоретичні аспекти / А. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 209-218.

Пехник А.В. Перспективи розвитку френчайзингу в Україні у контексті експансії транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  – 2003. – №10 . – С.158-165.

Пехник А.В. Придбання місцевої компанії як спосіб закордонної експансії ТНК / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. –2002 . – №6 . – С. 208-215.

Пехник А.В. Транснаціоналізація як об’єктивна вимога сучасного бізнесу / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – №5. – С. 237-240.

Пехник А.В. Використання країн з пільговим режимом оподаткування для мінімізації податкових відрахувань транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Вип. ХХIV . – Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001 . – С. 282-286.

Пехник А.В. Вплив європейських інтеграційних процесів на діяльність транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Регіональна економіка. – 2001. – №2 (20) . – С. 176-181.

Пехник А.В. Експансія транснаціональних корпорацій: тенденції та динаміка // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини . – 2000 . – №2 . – С.520-527.

Пехник А.В. Стратегічний підхід до завоювання ринку у практиці сучасних транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, Інтереко, 2000 . – №6 . – С.39-41.

Пехник А.В. Транснаціональні корпорації як феномен світової економіки кінця XX ст. / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. . – 1999 . – №1. – С. 341-345.

Наукова біографія

Pekhnyk Andriy Volodymyrovych (born June 11 in Lviv), Ph.D. in International Economic Relations.
In 1997 graduated with honours from the Department of International Relations of Lviv State University. Since 1997 has been teaching at the Department of International Relations of Lviv State (now – National) University; in 1999-2000 delivered lectures in international business at the University of Kansas. In 2005 presented his Ph.D. thesis in the topic: “Mechanisms of reconciliation of the interests of transnational corporations with the strategic priorities of national economy”. Scholarly interests: multinational corporations, international relations, international economic relations and international business.
Over 50 scholarly works, including the textbook “Foreign Investments in the Economy of Ukraine”, a section of the textbook “International Relations: History, Theory, Economy”, translation of William R.Barnes’ and Larry C. Ledebur’s “New Regional Economies” into Ukrainian.
Winner of the All-Ukrainian competition “The New Intellect of Ukraine” among research fellows and teachers in the nomination “Economy” (2008).
Writes fiction, translates from English, German, Italian, Polish.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!