Кафедра країнознавства і міжнародного туризму

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Адреса: Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 203

Із 1995 року на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка велася підготовка студентів за спеціалізацією “Країнознавство” в рамках спеціальності “Міжнародні відносини”, а з 1996 року – за спеціальністю “Країнознавство”. У 2001 році на факультеті створена кафедра країнознавства і міжнародного туризму, відбувся перший випуск спеціалістів: країнознавців-міжнародників. Це був крок, спрямований на ліквідацію браку країнознавчих знань в роботі українських посольств та представництв. На кафедрі викладаються такі нормативні дисципліни країнознавчого профілю, як “Теоретичні основи країнознавства”, “Загальне країнознавство”, “Порівняльний аналіз політичних систем”, “Історія геополітичних вчень”, “Основи геополітики та геостратегії”, “Методи країнознавчих досліджень” та ін.

Посилення інтеграційних процесів – об’єктивний політичний, економічний процес на сучасному етапі розвитку людства, але найбільш повний розвиток це явище набуло на європейському континенті. Тому кафедра країнознавства та міжнародного туризму ввела спеціалізацію “Європейський Союз”, щоб проводити підготовку експертів із системними знаннями про структуру, функції та механізми ЄС.

Країнознавство стало доброю основою для іншої спеціалізації кафедри – “Економіка та організація міжнародного туризму та послуг”. Адже, в сучасній світовій економіці міжнародний туризм є найбільш динамічною галуззю, яка забезпечує десяту частину світового валового національного продукту і виступає регулятором зайнятості населення. Досвід багатьох країн, в т.ч. і посткомуністичних, доводить, що міжнародний туризм сприяв нагромадженню валютних резервів для виходу із перехідного періоду. Сьогодні відродження промислового потенціалу, особливо Західної України, є малоймовірним. Натомість, з’явилися галузі, які мають більше природних передумов для розвитку і є більш привабливими для вкладення фінансових та людських ресурсів. З 1995 року, беручи до уваги позитивний вплив туризму на соціальні процеси та економіку країни, туризм визнаний в Україні пріоритетною галуззю. В цих умовах актуальною є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, фахівців, які безпосередньо відповідатимуть за формування, розвиток і місце національного ринку туристичних послуг у світовій системі міжнародного туризму, в тому числі спеціалістів, які б відстежували туристичний розвиток та займались промоцією туристичного потенціалу України у посольствах, консульствах та представництвах за кордоном.

Працівники кафедри 2019 р.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ КРАЇНОЗНАВСТВА І МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 

 1. Місія

Своєю місією кафедра країнознавства і міжнародного туризму вбачає підготовку висококваліфікованих  та конкурентноздатних  фахівців у сфері міжнародних відносин , суспільних комунікацій та регіональних студій , зокрема експертів із розвитку та функціонування  країн та міжнародних регіонів  , а також бути  науково-освітньою складовою факультету міжнародних відносин як одного із найпотужніших шкіл міжнародних відносин в Україні .

 

Візія : утвердження кафедри країнознавства і міжнародного туризму  як знаного    осередку підготовки фахівців  за  спеціальністю міжнародні відносини , суспільні комунікації та регіональні студії  а також наукового центру досліджень  країн та міжнародних регіонів .

 1. Цілі

Стратегічними цілями кафедри країнознавства і міжнародного туризму :

Підвищення освітніх можливостей кафедри через запровадження нових магістерських програм « Управління міжнародними проектами» . « Міжнародний туризм», підготовка навчально-методичних видань для забезпечення курсів, які викладаються працівниками кафедри , поміж іншим електронних версій з метою запровадження дистанційного навчання , підготовка та запровадження нових курсів для  вичення регіонів « Центрально-Східна Європа» та « Північна Європа»

Підвищення наукового потенціалу кафедри :

Збільшення  кількості викладачів кафедри , які мають науковий ступінь  доктора наук

(захист не менше 3 дисертацій протягом 2020-2025 р.р.)

Проведення разом із кафедрою туризму Львівського національного університету імені Івана Франка щорічної  наукової міжнародної конференції «Географія ,Економіка ,Туризм : національний та міжнародний досвід», за підсумками науково- дослідної теми  «Регіони у міжнародних відносинах» підготувати колективну монографію  за авторством  працівників кафедри.  Створення наукового консорціуму та написання міжнародного проекту  до Національного  Наукового Центру  Польщі. (Narodowegu Centrum Naukowego) та інших європейських фондів , запровадження більльшої кількості англомовних програм і курсів

Розвиток інфраструктури кафедри країнознавства і міжнародрого туризму: мультимедійне забезпечення 202 аудиторії, закріпленої за кафедрою  з використанням фондів міжнародних програм . Використання інтернет ресурсів та підготовка он-лайн курсів викладачів кафедри.

Зміцнення зв»язків із працедавцями  та розвиток  співпраці із кафедрами  відповідного профілю в Україні та закордоном . Запрошення іноземних викладачів до викладання на факультеті міжнародних відносин Львівського національного  університету імені Івана Франка.

Підвищення наукового потенціалу кафедри :

Збільшення  кількості викладачів кафедри , які мають науковий ступінь  доктора наук

(захист не менше 3 дисертацій протягом 2020-2025 р.р.)

Проведення разом із кафедрою туризму Львівського національного університету імені Івана Франка щорічної  наукової міжнародної конференції «Географія ,Економіка ,Туризм : національний та міжнародний досвід», за підсумками науково- дослідної теми  «Регіони у міжнародних відносинах» підготувати колективну монографію  за авторством  працівників кафедри.  Створення наукового консорціуму та написання міжнародного проекту  до Національного  Наукового Центру  Польщі. (Narodowegu Centrum Naukowego) та інших європейських фондів , запровадження більльшої кількості англомовних програм і курсів

Розвиток інфраструктури кафедри країнознавства і міжнародрого туризму: мультимедійне забезпечення 202 аудиторії, закріпленої за кафедрою  з використанням фондів міжнародних програм . Використання інтернет ресурсів та підготовка он-лайн курсів викладачів кафедри.

Зміцнення зв»язків із працедавцями  та розвиток  співпраці із кафедрами  відповідного профілю в Україні та закордоном . Запрошення іноземних викладачів до викладання на факультеті міжнародних відносин Львівського національного  університету імені Івана Франка

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Управління університетом та інформатизаці

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1. Забезпеченння сталого розвитку web-ресурсів кафедри ·       регулярне оновлення інтернет-сторінки кафедри постійно
·       регулярне оновлення англомовної версії інтернет-сторінки факультету постійно
2. Розвиток системи електронного навчання, формування онлайн середовища з потрібною кількістю електронних навчальних курсів ·       підготовка та розміщення на інтернет-сторінці кафедри матеріалів навчальних дисциплін 1.09.2020
·       регулярне оновлення навчальних матеріалів на інтернет-сторінці кафедри постійно
3. Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електроннні видання Університету ·       підготувати електронні версії навчальних посібників та підручників, які були підготовлені викладачами кафедри 1.12.2021 р.
4. Сприяння підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенцій ·       провести серію методичних семінарів для викладачів кафедри з питань використання цифрових технологій при викладанні нормативних та вибіркових дисциплін 2020-2021 н.р.
5. Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом, ведення особистих кабінетів викладачів ·       провести семінар для викладачів кафедри з питань ведення особистих кабінетів викладачів  Березень  2020 р.

 

Міжнародна діяльність

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1. Зростання показника участі викладачів у програмах міжнародної академічної мобільності ·       заохочувати викладачів кафедри до подання заяв на проходження стажування за кордоном у межах  академічної мобільності постійно
2. Сприяння стажуванню науково-педагогічних працівників за кордоном ·       заохочувати викладачів кафедри до  наукових стажувань   за кордоном постійно
3. Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському та PhD рівнях ·       забезпечити розробку та читання курсів для студентів спільних програм подвійних дипломів на магістерському рівні та PhD постійно
4. Ініціювання спільних міжнародних  освітніх проектів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій ·       підготувати та подати проект на отримання фінансування в межах  кафедри Жана Моне на тему «Європейська політика  сусідства” та «Інтегрований контроль над кордонами : Україна –ЄС» Грудень  2020 р.
·       розглянути можливості подання інших проектів у рамках програми Erasmus+ постійно
7. Розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього процесу в Університеті ·       організувати серію лекцій з міжнародного регіонознавства провідними фахівцями з за кордону  Протягом 2020
8. Здійснення регулярних обмінів досвідом між викладачами та дослідниками університету, які реалізують міжнародні проекти та проведення тренінгів щодо участі в міжнародних грантових проектах ·       заохочувати участь викладачів кафедри у міжнародних проектах. постійно
·       регулярно проводити методичні семінари для викладачів кафедри  та дослідниками університету , які реалізують міжнародні проекти постійно

 

Освітня діяльність

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1. Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності завдяки використанню сучасних навчальних та інформаційних технологій. Створення ефективної системи оцінювання та контролю якості освітніх послуг. ·       переглянути та уніфікувати базу тестів для проведення контрольних замірів знань студентів до 31.08.2020
2. Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси і гнучкі сертифіковані програми. ·       Розробити не менше 4 вибіркових курси , присвячених актуальним проблемам функціонування міжнародних регіонів, із запрошенням практиків- менеджерів регіонального рівня з України та за кордону 2020-2021 н.р.
3. Впровадження інноваційних освітніх та інтерактивних технологій навчання. Для організації навчального процесу удосконалення онлайн-сервісів електронних кабінетів викладачів і студентів. ·       активно використовувати у навчаному процесі можливості мережі університету. постійно
·       підготувати  серію он- лайн лекцій для проведення занять       для студентів, які навчаються за кордоном в межах академічної мобільності. постійно
4. Створення сприятливих та мотиваційних умов працівникам Університету для підвищення рівня цифрових компетенцій. ·       провести семінар для викладачів кафедри з питань ведення особистих кабінетів викладачів лютий 2020 р.
5. Модернізація аудиторного фонду Університету, обладнання аудиторій сучасною комп’ютерною технікою для ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі. ·       обладнати мультимедійними засобами ауд. 202  для використання сучасних освітніх засобів  на заняттях з освітньої програми «Країнознавство» 2021 р.
6. Актуалізація освітніх магістерських програм та збільшення кількості навчальних курсів англійською мовою викладання. ·       Актуалізувати та розробити нові курси англійською мовою  до існуючої магістерської  програми  англійською «Європейський Союз» та запланованих  «Міжнародний туризм» і «Управління міжнародними проектами»

 

постійно
7. Проведення регулярного внутрішньо-університетського рейтингування кафедри та викладачів ·       регулярно проводити рейтингування викладачів та кафедри. результати обговорювати на засіданнях кафедри постійно

 

Наукова діяльність

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1. Збільшення кількості статей у журналах з імпакт-фактором і міжнародних патентів завдяки різним формам стимулювання. ·       щороку публікувати не менше 5 статей у виданнях, які входять до наукоментричних баз постійно
2. Удосконалення системи матеріального стимулювання працівників за наукові досягнення, впроваджування електронної системи наукової звітності з використанням системи рейтингового оцінювання наукової роботи. ·       запровадити систему рейтингового оцінювання наукової роботи 2020 р.
3. Розширення можливостей для стажування наукових працівників у провідних зарубіжних науково-дослідних установах. ·       стимулювати подання викладачами запитів на отримання грантів для проходження стажувань в закордонних навчальних закладах. постійно

 

Співробітники

завідувачАНТОНЮК Наталія Володимирівназавідувач
професорЗАНЬКО Юрій Степановичпрофесор
доцентЗІНЬКО Ігор Зиновійовичдоцент
доцентКРАЄВСЬКА Оксана Анатоліївнадоцент
доцентПАПІШ Наталія Іванівнадоцент
доцентРОМАНЮК Наталія Андріївнадоцент
доцентФЕДУНЬ Олександра Василівнадоцент
асистентВЛАДІМІРОВА Наталія Анатоліївнаасистент
асистентШАРАН Ольга Василівнаасистент
старший лаборантБРИГІЛЕВИЧ Галина Михайлівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Науковці кафедри країнознавства і міжнародного туризму досліджують наукову тему “Особливості регіонального розвитку в контексті сучасних геополітичних трансформацій “. Співробітники кафедри працювали над науковими темами «Сучасні інтеграційні процеси в Європі: закономірності та тенденції розвитку» (2003-2007); «Інтеграція України до ЄС: порівняльний аналіз національних систем соціальних показників європейських держав та України» (2008-2012); «Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів» (2013-2016); «Особливості регіонального розвитку в контексті сучасних геополітичних трансформацій» (2017-2019).

Зокрема, за результати виконання теми «Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів» підготована наукова доповідь про сучасний стан регіональних відмінностей соціально-економічного розвитку регіонів України, які визначають політичні пріоритети місцевого населення та впливають на організацію міжнародної діяльності місцевих органів влади.

Серед захищених дисертацій викладачами кафедри, зокрема, такі:

Тема дисертації

Автор

Рік захисту

Концептуальні засади та інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму

Краєвська О.А.

2007

Міжнародно-політичні основи функціонування українсько-польського державного кордону

Папіш Н.І.

2014

Український консерватизм: історія і сучасність

Романюк Н.А.

2001

 

Теми захищених дисертацій аспірантами кафедри країнознавства і міжнародного туризму

 • Гвоздинський С.Л. Політичний регіоналізм у контексті демократизації Королівства Іспанія (2011)
 • Байковський П.Б. Особливості формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу (2011)
 • Утко Г.М. Міжнародно-політичні основи становлення та функціонування Європейської служби з питань зовнішньої діяльності ЄС (2014)
 • Капрусь О.В. Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2015)
 • Лукач Н.М. Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми (2016)
 • Рудницька У.І. Глобальний аспект трансформації геополітичної структури сучасного світу (2016)
 • Пурій М.Р. Гегемонія у практиці і теорії міжнародних відносин (2017)
 • Фогел Х.Є. Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу (2018)

Увага! Графіки ліквідації заборгованості за талоном К

06.02.2021 | 20:58

Ліквідація академзаборгованості за талоном К по кафедрі європейського права відбудеться 08.02.2021 року о 11.00
Міжнародне економічне право, Порівняльне цивільне процесуальне право (Викладач доц. Брацук І.З.):

Meeting ID: 747 7848 2884
Passcode: JE9ZbJ

Графік ліквідації заборгованості за талоном К кафедра країнознавства і міжнародного туризму
Ліквідація заборгованості К ІМФМВ
Право міжнародних договорів:

Через платформу Майкрософт Тімс 08.02.2021 о 17.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeb0cece115284fdc9a2346248ba8dc2a%40thread.tacv2/1599485634409?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2213c16423-9cab-4dcf-a96c-86eec3a936be%22%7d

Читати »

Увага! Графіки ліквідації заборгованості за талоном №2

02.02.2021 | 09:00

Ліквідація заборгованості МЕВ
Ліквідація заборгованості МЕАФ
Ліквідація заборгованості МВДС
Ліквідація заборгованості КМТ
Ліквідація заборогованості МП
Ліквідація заборгованості ЄП
Ліквідація заборгованості ІМФМВ

 

Ліквідація заборг. Федунь М. В
Ліквідація заборг. Федунь Ю. Б

 

Історія Української та Зарубіжної Культури (Викладач – доц. Сурмач Оксана Іванівна) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZlM2FmNDctZDUwYy00MzNiLWIwMDEtMjAyNDJiM2M3OWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b2b5e6-f5d8-48ea-9723-2f4c29038c39%22%7d

 

Дипломатична історії України (2 лютого 2021 р. 10:00-17:00) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjliY2RiMjMtODQwYi00ZWMyLTk5ZDctYzg5NWZiZmQ0MTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22106a7f97-91f4-4fe0-8aef-1ea005a1da1f%22%7d

Читати »

Розклад занять на 2-й семестр

31.01.2021 | 22:56

Розклад занять на 2-й семестр 2020-2021 навчального року – версія від 11.02.2021
Лінки на заняття викладачів кафедри іноземних мов_2_семестр
До уваги студентів:
Якщо буде прийняте остаточне рішення адміністрації університету про комбіновану форму занять, відвідування буде виглядати так:
1 курс

Пн – дистанційні
Вт – аудиторні (МЕВ дистанційні)
Ср – аудиторні
Чт– дистанційні
Пт– аудиторні

2курс

Пн – аудиторні
Вт – дистанційні
Ср – РІК дистанційні (ПЕБ аудиторні)
Чт– аудиторні
Пт– дистанційні

3 курс

Пн – дистанційні
Вт – аудиторні
Ср – аудиторні
Чт – дистанційні
Пт – аудиторні

4 курс

Пн – аудиторні
Вт – аудиторні
Ср – дистанційні
Чт – аудиторні (МВП дистанційні)
Пт – аудиторні

5...

Читати »