Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Романюк Н. А.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВР-41доцент Романюк Н. А.

Опис курсу

Курс “Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці” розрахований на студентів факультету міжнародних відносин спеціальності „Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” і охоплює виклад основних понять та положень геополітики і геоекономіки, що є необхідними для розуміння сучасних світових тенденцій та місця й ролі в них незалежної України.

Метою курсу є допомога майбутнім фахівцям у здобутті  навичок самостійного аналізу динаміки сучасної геополітичної і геоекономічної ситуації у світі та регіонах. Відтак, у результаті вивчення курсу студенти повинні одержати уявлення не лише про зміст актуальних наукових поглядів на характер світової політики, але і розуміти особливості політичних процесів у сфері міжнародних відносин, уміти виділити та пояснити основні тенденції і проблеми світової політики, окреслити геополітичні та геоекономічні інтереси її головних акторів тощо.

Рекомендована література

 1. Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії,
  та оновлення місця України у світовому просторі / Наук. ред. В.Юрчишин. — Київ:
  Центр Разумкова, 2022. – Режим доступу:  https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf
 2. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / За ред. проф. Б.Гуменюка і проф. С.Шергіна. – К.: Університет „Україна”, 2009. – 508 с.
 3. Гольцов А.Геополітика та політична географія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
 4. Гольцов А. Геополітичний вимір стратегії Російської Федерації на пострадянському
  просторі: монографія. – Київ : ЦНЛ, 2018. – 392 с.
 5. Кудряченко А.І., Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика. Підручник. – К.: МАУП, 2004. – 296 с.
 6. Дністрянський М.С. Геополітика: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 436 с.
 7. Дністрянський М. С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. – Львів: ЛНУ, 2003. – 111 с.
 8. Дорошко М.С., Шпакова Н.В. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.
 9. Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: Підручник. – Чернівці-Київ: Книги – ХХІ, 2014. – 364 с.
 10. Кондратенко О. Геоекономічний вимір гібридної війни Російської Федерації проти
  України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Міжнародні відносини. – 2019. – № 2(50). – С. 12–19.
 11. Левик Б. Геополітика нових незалежних держав Центральної Азії в пострадянський період [Електронний ресурс] / Б. Левик // Схід. – 2014. – № 2. – C. 85–91. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_16
 12. Шульга М.А. Геополітика : навч. посіб. / М. А. Шульга. – К. : Київський ун-т, 2017. – 239 с.
 13. Яценко Б.П., Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Політична географія і геополітика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2007.
 14. Agnew Geopolitics re-visioning world politics. – London and New York: Routledge, 1998. – 161 p.
 15. Klement Geo-economics. The Interplay between Geopolitics, Economics, and Investments. – https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-publication/2021/geo-economics-full.pdf
 16. Flint C. Introduction to Geopolitics. Fourth Edition. – New York: Routledge, 2022. – 325 p.
 17. Potulski J. Wprowadzenie do geopolityki. – Gdańsk: Wyd-wo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. – 386 s.
 18. Moczulski L. Potęga w czasie i przestrzeni. – Warszawa: Bellona, 2010. – 648 s.
 19. Understanding Global Politics Actors and Themes in International Affairs // Edited by Klaus Larres and Ruth Wittlinger. – London and New York: Routledge, 2020. – 447 p.