Інституційні основи взаємодії України з Європейським Союзом

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Федунь О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Федунь О. В.

Рекомендована література

 1. Барановський Ф.В. Європейська інтеграція та демократичний розвиток України: концептуальний аналіз взаємовпливу: Монографія. – Луганськ: Ельтон-2, 2007. – 405 с.
 2. Василенко С.Д. Європейський процес і Україна: монографія. – Одеса: ІСЦ політехн. ун-ту, 1996. – 136 с.
 3. Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна: трансформація економіки та інтеграція: Монографія. – К.: Знання України, 2007. – 502 с.
 4. Гречаний С. Україна та європейська інтеграція, „Євроклуб”. – Львів, 2002. – 48 с.
 5. Дзюбій О.Правові та інституційні засади співробітництва України і ЄС у сфері юстиції внутрішніх справ / О. Дзюбій // Право України. – 2006. – № 1. – С. 136–139.
 6. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навч. посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532.
 7. Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення. – К.: „К.І.С.”, 2003. – 206 с.
 8. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.
 9. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч.-метод. посібник. – Житомир: Полісся, 2007. – 173 с.
 10. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. – К., 2000. – 120 с.
 11. Микієвич М. М., Сорока Н. Є. Імплементація права ЄС у сфері інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Юридичний журнал «Право України». – 2015 – № 8.
 12. Парламентський вимір європейської інтеграції: Збірка матеріалів. – К.: Нора-прінт, 2005. – 104 с.
 13. Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, чому і як? / під ред. М.Емерсона, В.Мовчан. – К.: ІЕД. – – 255 с.
 14. Спільна стратегія ЄС щодо України // Політика і час. – 2000. – № 3-4.
 15. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу // Політика і час. – 2000. – № 3-4. – С.30-35.
 16. Європейський Союз: структура, функції, механізми/ За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002. – 176 с.
 17. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навч. посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 447-498.
 18. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвит- ку. — К.: НІСД; НІУРВ, 1999. — 192 с.
 19. Україна на шляху до Європи / за ред. Л.Хоффманна, Ф.Мьоллерс. – К.: Фенікс, 2001. – 344 с.
 20. Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практич. збірн. матеріалів. – К.: 2000. – 218 с.
 21. Україна та Європа: Короткий довідник //М.Емерсон, В.Мовчан. – К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 36 с.

Додаткова

 1. Артьомов І.В., Ващук О.М. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи: навчальний посібник. – Ужгород: «Гражда», 2013. – 410 с.
 2. Бжезінський З. Україна-Польща: роль та місце в европейській інтеґрації // Ї – № 14, 1998 // http://www.ji-magazine.lviv.ua/n14texts/brzez-st.htm
 3. Будкін В. Проблеми й перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 82-90.
 4. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Україна і європейська інтеграція // Політика і час. – 2000. – № 3-4.
 5. Василенко С. Загальноєвропейський інтеграційний процес і сучасна геостратегія України // Людина і політика. – 2000. – № 5. – С. 33.
 6. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення. //Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна». – К.: К.І.С., 2003. – 206 с.
 7. Кириченко В. Захід чи Схід: пошук балансу // Політика і час. – 2000. – № 9-10.
 8. Мітряєва С.І.. Європейська безпека і Україна:Навчальний посібник. − Ужгород: Ліра, 2008. − 222 с.
 9. Мармазов В., Піляєв І. З «дорожньою картою» на шляху до ЄС // Політика і час. – 2000. – № 11.
 10. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. — К.: К.І.С, 2004. — 360 с.
 11. Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції. – К., 2001. – 90 с.
 12. Словник-довідник Європейського Союзу. – К.: К.І.С. Київ.Інформація.Сервіс, 2001. – 152 с.
 13. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарій розвитку. – К., 1999.
 14. Шахов В.А., Мадіссон В.В. Україна в світовому співтоваристві. – К., 1996.
 • Угода про партнерство та співробітництво. Повний текст угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня 1994 року. – Делегація Європейської Комісії в Україні. – 89 с.
 • Угода про асоціацію між Україною, з однієїсторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншоїсторони. – – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535.
 • Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз. –  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_850
 • План дій “Україна – Європейський Союз” від 12 лютого 2005 року. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693
 • Закон України про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 1 жовтня 2011 року. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
 • Угода між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб від 15 січня 2008 року. –  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_851
 • http://www.ecprd.org – Європейський центр парламентських досліджень і документації (ECPRD).
 • http://www.delukr.cec.eu.int/ua – Представництво ЄС в Україні.
 • http://www.comparativelaw.kiev.ua – Стратегія ЄС щодо України.
 • http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu Представництво України при ЄС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму