Кафедра міжнародної економічної та інвестиційної діяльності

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Львів, вул. Князя Романа, 36, ауд. 50.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності напряму підготовки 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини».

Кафедра має спеціалізацію «Міжнародний туризм». Метою запровадження спеціалізації кафедри є сприяння розвитку міжнародного туризму України шляхом підготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців, здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та міжнародного партнерства. Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку туристичної галузі, підготовка фахівців у сфері індустрії туризму є нагальною життєвою необхідністю.

Склад кафедри налічує 10 осіб: к.е.н., доц. Стручок Н.М., к.е.н., доц. Макогін З.Я, к.е.н., доц. Савіцька Н.В., к.е.н., доц. Подвірна Х.Є., к.п.н., доц. Вітер О.М., к.е.н., доц. Клювак О.В., к.е.н., доц. Фурсіна О.В., к.е.н., доц. Бігус М.М., к.е.н. Міхель Р.В., к.е.н. Кут М.О.

За результатами наукових досліджень викладачів кафедри опубліковано більше 300 наукових статей у фахових видання, брали участь у підготовці 18 монографій, 6 навчальних посібників і підручників.

Кредо кафедри – навчити і сформувати фахівців з міжнародної економіки та інвестиційної діяльності, здатних продукувати нові ідеї і вирішувати складні завдання економіки.

Наукові теми, які виконувались кафедрою «Шляхи забезпечення конкурентних переваг туристичних підприємств на міжнародному ринку», «Проблеми та перспективи інтеграції України у міжнародний туристичний бізнес», «Маркетингове та інформаційне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризу в західних регіонах України».

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», спеціалізація «Міжнародний туризм» аналізують фактори зовнішнього та внутрішнього середовища туристичного підприємства, здійснюють маркетингові дослідження закордонних ринків, розробляти стратегії розвитку підприємства, здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні проекти, формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного співробітництва, розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій, організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів у сфері туристичного бізнесу.

У рамках програм міжнародної співпраці студенти проходять фахове стажування в готельно-відпочинкових комплексах, ресторанних господарствах, туристичних фірмах Греції, Туреччини, Німеччини, Польщі, США, Швейцарії, Єгипті. 

Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» готуються до роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного туризму. В силу здобутого фаху вони вміють ефективно вирішувати завдання в напрямку розвитку реального сектора економіки; аналітично оцінювати туристичний потенціал як внутрішнього, так і міжнародного ринків; укладати і реалізовувати міжнародні контракти. Випускники володіють знаннями і навиками для виконання аналітичних робіт, розробки стратегічних напрямів розвитку туристичних підприємств, можуть простежувати і прогнозувати динаміку мікро- та макроекономічних процесів і показників; вміють управляти інвестиційними проектами, знають іноземні мови.

Випускники за цією спеціальністю можуть обіймати такі посади: фахівець із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного туризму, економіст з планування,  фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку,  консультант з економічних питань, економічний радник, керівник зовнішньоекономічних підрозділів і служб.

Співробітники

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові теми, які виконувались кафедрою «Шляхи забезпечення конкурентних переваг туристичних підприємств на міжнародному ринку», «Проблеми та перспективи інтеграції України у міжнародний туристичний бізнес», «Маркетингове та інформаційне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризу в західних регіонах України».