Іжнін Ігор Ігорович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Міжнародні конфлікти, комунікація та інформаційні відносини у міжнародних відносинах.

Курси

Вибрані публікації

1. І.Іжнін, Ю.Мороз, К.Поліщук, С.Пик. Leopolis Consulari. Сторінками історії консульського Львова / за наук. ред. Ю.Мороз, М.Мальський – Львів: «Літопис», 2013. – 276 с.

2. Український дипломатичний словник / під ред. М.Мальський, Ю.Мороз – К.: «Знання», 2011. – 495 с.

3. Український дипломатичний словник (2-ге видання, перероблене і доповнене) / під ред. М.Мальський, Ю.Мороз – К.: «Знання», 2014. – 814 с.

Статті

1. Ігор Іжнін. Етнічний конфлікт і проблема втручання // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2001. – Вип. 4. – С. 16-22.

2. Ігор Іжнін. Фактори впливу на ефективність застосування військової сили // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2003. – Вип. 10. – С.33-41.

3. Ігор Іжнін. Особливості африканських конфліктів 90-х рр. ХХ ст. // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 14. – Л., 2004. – с. 29-34.

4. Ігор Іжнін. Особливості міжнародних конфліктів 90-х рр. ХХ ст. // Людина і політика. Л юдина і політика – №3 – К., 2004. – С. 23-27.

5. Ігор Іжнін. „Виродження” поколінь війн та міжнародна політика здобуття могутності державам // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 20.- Л., 2007. – с. 19-25.

6. Ігор Іжнін. Діяльність України у сфері міжнародної безпеки // Польща та Україна у процесах європейської безпеки. Видавництво Любл. Катол. Університету. 2008. – с. 97-103.

7. Igop Izhnin. Ukraine’s activities concerning international security // Poland and Ukraine in the European Security processes. INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006/ Publishing House of Catholic University of Lublin, 2008. – P. 101-108.

8. Ігор Іжнін. Проблема контролю за поширенням ядерних озброєнь на сучасному етапі // Міжнародні відносини: теорія і практика. – Вип. 1. – Л., 2011. – с. 61-66.

9. Іжнін І. Проблема трактування національних інтересів та інформаційна політика держави на сучасному етапі / І. Іжнін // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 3-8.

10. Іжнін І. Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах / І. Іжнін // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 40-46.

11. Ігор Іжнін. Проблема інформаційного забезпечення сучасних міжнародних конфліктів // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. – К.: 2013. – Випуск 71. – С. 862-866.

12. Ігор Іжнін. Дослідження міжнародних конфліктів з точки зору їх інформаційної структури // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 116 (Частина І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Інститут міжнародних відносин, 2013. – 217 с. – С. 49 – 54.

13. Ігор Іжнін. Трансформація системи міжнародної безпеки на початку ХХІ століття: нові загрози // Вісник Львівського університету Серія міжнародні відносини. – Вип. 37. Част. 3. – Л., 2015. – С. 44 – 50.

14. Igop Izhnin. Ukraine: Crisis of Statehood in 2014 // The Copernicus Journal of Political Studies. – Torun: 2014. – Issue 2 (6) 2014. – p. 257-262.

Тези

1. Ігор Іжнін. Нова роль сили у сучасному світі // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції «Людина – Світ – Культура» (20 -21 квітня 2004 року, Київ). – К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 976 с. – С. 821 – 823.

2. Ігор Іжнін. Проблема скорочення стратегічних наступальних озброєнь США та Російською Федерацією на сучасному етапі // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 186 с. – С. 26 – 28.

3. Ігор Іжнін. Безпечна Східна Європа? (Спроба концептуалізації проблем безпеки у Східній Європі) // Міжнародні відносини в умовах ХХІ століття: сучасна теорія і практика. матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 лютого 2013 р., м. Львів) / Рец. М.З.Мальський, М.М. Микієвич, Н.В. Антонюк, І.М.Грабинський. – Львів.: DPI, 2013. – 257 с. – С. 87 – 90.

4. Ігор Іжнін. Політичні аспекти підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право. Зб. матеріалів ІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 – 12 лютого 2013 р.) / Рец. І.С.Бик, М.М. Микієвич, Н.В. Антонюк, І.М.Грабинський. – Львів.: DPI, 2013. – 164 с. – С. 63 – 65.

5. Ігор Іжнін. Інформаційна структура міжнародних конфліктів // Міжнародна інформація:концептуальні та прикладні виміри// Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. С. 151-152.

6. Ігор Іжнін. Тенденції розвитку сучасної міжнародної системи і проблеми безпеки // «Україна в умовах трансформації системи безпеки». Матеріали конференції міжнародна науково-практична конференція. Львів, 15 травня 2015 р. Упорядники: Мальський М.З., Вовк Р.В., Кучик О.С. – Львів, факультет міжнародних відносин львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – с. 77-79.

7. Ігор Іжнін. Проблеми транскордонної безпеки в світі, що змінюється // Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-економічний та гуманітарний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Упорядники Р. Вовк, О.Кучик. (14 квітня 2016 року, м.Львів) – Львів, факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – с. 60-62

Біографія

Cпеціаліст з міжнародних відносин, перекладач, канд. політ. наук. Тема дисертації: Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х років ХХ століття (2004).

Закінчив ф-т міжнародних відносин Львів. ун-ту (1999), здобув ступінь магістра міжнародних відносин Львів. ун-ту (2000). 2000–2003 рр. – аспірант Львів. ун-ту за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 2002-2009 рр. – асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ф-ту міжнародних відносин Львів. ун-ту. З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ф-ту міжнародних відносин Львів. ун-ту. У 2014 р отримав наукове звання доцента. Вільно володіє англійською мовою; вільно читає та розуміє польську мову.

Сфера наук. зацікавлень – збройні конфлікти сучасності та використання сили у міжнародних відносинах, інформаційні війни, зв’язки з громадськістю, масові комунікації.

Викладає курси «Міжнародні конфлікти», «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах», «Зв’язки з громадськістю», «Теорія і практика комунікації», «Теорія масових комунікацій».

Співавтор «Українського дипломатичного словника»  (1-го і 2-го видань), підготовленого колективом факультету.

Співавтор наукового видання «Leopolis Consulari. Сторінками історії консульського Львова».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!