Зв’язки з громадськістю

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Іжнін І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Шамборовська О. М.

Опис курсу

Курс «Зв’язки з громадськістю» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «міжнародні відносини».
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з прикладними основними організації та здійснення діяльності в сфері управління відносинами з громадськістю, а саме: науковими підходами до розуміння явища зв’язків з громадськістю, специфікою інформаційно-комунікативного управління суспільними одиницями та суспільними групами, організаційними формами та практиками у сфері зв’язків з громадськістю. В рамках курсу розглядаються питання передумов виникнення та умов здійснення діяльності у сфері зв’язків з громадськістю, форми та види комунікування з громадськістю, принципи організації та контролю у цій сфері діяльності. Студенти повинні засвоїти практичні навички виокремлення та аналізу цільових аудиторій, відбору каналів комунікації з цільовими аудиторіями, написання текстів в цілях зв’язків з громадськістю, формування програм комунікування з цільовими аудиторіями.

Рекомендована література

1. Белов А.А. Теория и практика связей с общественностью. – М., 2003.
2. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб.:»Питер», 1996.
3. Дотти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. – М.: Филинъ, 1996.
4. Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз: теория и практика. – М.: «Вильямс», 2003.
5. Королько В. Основы паблик рилейшнз. – К.: «Рефл-бук» «Ваклер», 2001.
6. Ольшанский Д.В,, Пеньков В.Ф. Политический консалтинг. – СПб.: «Питер», 2005.
7. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: 1998.
8. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз. К.: Знання.2000.
9. Семенова М. ПР – подразделение в коммерческой фирме: структура, особенности функционирования, взаимодействие с профессиональным ПР-агенствами. – www.vusnet.ru/biblio/
10. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю. – К.: 2001.
11. Харрисон Ш. Связи с общественностью. М., СПБ.: «Нева», 2003.
Уилкокс Д. Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать сл СМИ. М.: ИНФРА-М, 2004.
12. Уилкокс Д., Олт Ф., Аги У.К., Кэмерон Э.Т. Самое главное в PR. СПб. «Питер», 2004.
13. 25. Уилкокс Д. Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать сл СМИ. М.: ИНФРА-М, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму