Рабош Галина Михайлівна

Наукові інтереси

Запозичення з різних мов у французькій фаховій, діловій та розмовній мові, методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Рабош Г. Запозичення з різних мов у французькій мові / Г. Рабош // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 294-304.

Рабош Г. Фразеологізми у французькій мові / Г. Рабош // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 36(3). – С. 192-199.

Рабош Г. Запозичення із старофранцузької мови та з латині у французькій мові / Г. Рабош // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 340-349.

Рабош Г. Запозичення на тлі глобалізаційних процесів (французько-англійські мовні контакти) / Г. Рабош // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – С. 360-367.

Біографія

Рабош Галина Михайлівна  – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, зав. секцією французької мови. Після закінчення факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка працювала на кафедрі французької філології факультету іноземних мов. З 1999 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Викладає французьку мову як першу та другу іноземну мову, теорію і практику перекладу, ділову мову для студентів факультету міжнародних відносин.

Наукові публікації стосуються запозичень з різних мов у французькій фаховій, діловій та розмовній мові. Серед них наступні: “Запозичення у французькій мові та їх функціонування”, Запозичення з різних мов у французькій мові”. “Запозичення із старофранцузької мови та  з латини у французькій мові”, Паронімія в контексті запозичень” та інші. Займається науково-метидичною діяльністю. Вийшли друком підручники та посібники з французької мови, теорії і практики перекладу. Працює над підручником з ділової французької мови для факультетів міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!