Іноземна мова для наукової комунікації (англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Лучук О. М.МВП-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МВП-51доцент Лучук О. М., доцент Кам’янець В. М.
МВП-51Рабош Г. М.

Опис курсу

Дисципліна «Іноземна мова для наукової комунікації» дозволить студентам ознайомитися з основами іноземного академічного дискурсу: зрозуміти особливості наукового стилю і наукових жанрів, розвинути практичні навички наукового письма і мовлення, вдосконалити стратегії розвитку комунікаційних навичок. У курсі розглядаються різні аспекти усної та письмової комунікації в науковій сфері.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Іноземна мова для наукової комунікації для студентів ОП Міжнародний менеджмент (спеціальність 292 Міжнародні економічні віднсоини)

Завантажити силабус