Комунікативні компетенції дипломата

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Кащишин Н. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6доцент Кащишин Н. Є.

Опис курсу

Навчальний курс “Комунікативні компетенції дипломата (ККД)”спрямовано на всебічний розвиток комунікативної, соціокультурної, професійної та мовної майстерностістудентів факультету міжнародних відносин.

Курс передбачає поглиблення знань у сфері дипломатичної комунікації, вдосконалення мовних навичок, необхідних для інтеракції у професійному середовищі, розширення розуміння поняття дипломатичної мови (усного і письмового варіанту, вербальних та невербальних форм) та її ролі у побудові успішного спілкування на міжнародному рівні.

Інтерактивні лекції, складовою яких є практичні завдання, що включають розвиток мовностилістичної та комунікативної вправності, мають на меті ознайомити студентів з основними видами дипломатичних текстів, із засадами культури ділового спілкування; сприяти виробленню вмінь аналізувати меседжі дипломатів у публікаціях в соціальних мережах, промовах та виступах, міжнародних договорах, вербальних і особистих нотах та в інших дипломатичних текстах; допомогти опанувати стратегії ввічливості, переконання, впливу і навики ведення успішних переговорів та зустрічей; керувати емоціями тощо.

Особливий методологічний принцип сегментованого засвоєння матеріалу, який лежить в основі курсу, надасть можливість майбутнім фахівцям удосконалити мовну індивідуальність, створити власний стиль фахового спілкування та вибудувати сучасний ефективний мовний інструментарій для успішного здійснення комунікації у сфері міжнародних відносин та дипломатії.