Цапко-Піддубна Ольга Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Наукові інтереси

Сучасні проблеми міжнародних економічних відносин та міжнародних фінансів, проблеми досягнення енергоефективності економік країн світу.

Курси

Вибрані публікації

1. Цапко-Піддубна О. І. Дослідження чинників, що впливають на енергоефективність економіки / Цапко-Піддубна О. І. // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 208–220. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 26).
2. Цапко-Піддубна О. І. Аналіз механізмів реалізації політики енергоефективності / Цапко-Піддубна О. І. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2009. – Вип. 19.11. – С. 300–311.
3. Цапко-Піддубна О. І. Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів у країнах Центрально-Східної Європи / Цапко-Піддубна О. І. // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 281–291. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 31).
4. Цапко-Піддубна О. І. Оцінювання чинників впливу на енергоефективність економіки країн Центральної та Східної Європи / Цапко-
Піддубна О. І. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 302–311.
5. Цапко-Піддубна О. І. Напрями підвищення енергетичної ефективності економіки України в контексті інтеграції до ЄС / Цапко-
Піддубна О. І. // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 186–193. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33).
6. Цапко-Піддубна О. І. Теоретичні основи політики ефективного використання енергетичних ресурсів / Цапко-Піддубна О. І. // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 155–163. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35).
7. Цапко-Піддубна О. І. Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки / Цапко-Піддубна О. І., Біленко Ю. І. // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – C. 151–157.
8. Tsapko-Piddubna O. Energy Efficiency of Central and Eastern European Countries: Structural and Technological Influence / Tsapko-Piddubna O. // European Applied Sciences. – 2014. – № 8. – P. 89–92.

Біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського університету (2006), з 2008 – асистент, з 2016 – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

У 2015  захистила дисертацію на тему “Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!