Цапко-Піддубна Ольга Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: olha.tsapko-piddubna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сучасні проблеми міжнародних економічних відносин та міжнародних фінансів, проблеми досягнення енергоефективності економік країн світу.

Курси

Вибрані публікації

Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки / Цапко-Піддубна О. І., Біленко Ю. І. // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – C. 151–157. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_20.

Дослідження чинників, що впливають на енергоефективність економіки / Цапко-Піддубна О. І. // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 208–220. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 26).

Аналіз механізмів реалізації політики енергоефективності / Цапко-Піддубна О. І. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2009. – Вип. 19.11. – С. 300–311.

Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів в країнах Центрально – Східної Європи / О. Цапко-Піддубна // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 289-297. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_31_34.

Оцінювання чинників впливу на енергоефективність економіки країн Центральної та Східної Європи / Цапко-Піддубна О. І. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 302–311.

Напрями підвищення енергетичної ефективності економіки України в контексті інтеграції до ЄС / О. Цапко-Піддубна // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 185-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2013_33_23.

Теоретичні основи політики ефективного використання енергетичних ресурсів / О. Цапко-Піддубна // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – С. 156-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_20.

Energy Efficiency of Central and Eastern European Countries: Structural and Technological Influence / Tsapko-Piddubna O. // European Applied Sciences. – 2014. – № 8. – P. 89–92.

Біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського університету (2006), з 2008 – асистент, з 2016 – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

У 2015  захистила дисертацію на тему “Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!