Антонюк Наталія Володимирівна

Посада: завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Наукові інтереси

Процеси європейської інтеграції, країнознавство, гуманітарні аспекти функціонування міжнародного туризму.

Публікації

Автор і співавтор понад 200 публікацій, 8 монографій, 4 підручників та 6 посібників, виданих в Україні та за кордоном.

Вибрані публікації:

 1. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939 -1944). – Монографія, Львів: Місіонер, 1999. – 320 с.
 2. Європейський Союз: структура, функції, механізми. – Посібник, Львів, 2002 -176 с.
 3. Європейський Союз: політика, економіка, право. – Посібник, Львів, 2005 – 520 с.
 4. Politico-Culturological Measures of Regionalism// The Canadian-Assosiation of Stavists. Annual Conference, May-June, 2004. The University of Manitoba. Winnipeg, Manitoba, Canada. P. 23-27.
 5. Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство. – Підручник, Львів, 2005 – 362 с.
 6. Polityczno-kulturowy wymiar regionalizmu: doswiadczenie światowe a realia ukrainskie// Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce I na Ukrainie – Kielce, 2006, S. 17-25.
 7. Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej// Studia Europy ŚrodkowoWschodniej, Kutno, 2008. – S. 52-68.
 8. Міжнародний туризм і послуги. – Підручник, Київ, 2008. – 531 с.
 9. The Iniciative Eastern Partnership of the EU: Balance of Benefits and doses// Central Europe: Two Dekades After, Warsaw, 2010. – S. 277-290.
 10. Теоретичні основи країнознавства. Підручник, Київ, 2011. – 375 с.
 11. Країнознавство: теорія та практика. Посібник. – Київ, 2012. – 580 с.
 12. Supporting on Important Business – the European Union’s Policy in the sphere of Tourism// Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe. Text book. – Warsaw, 2013. – P 449-467.
 13. Сучасні українсько-польські відносини – євро інтеграційний контекст// Od Ugody Gadziackiej do Unii Europejskiej T. II. Warszawa, 2012. – S. 75-83.
 14. Rola Polski w realizacji eurointegracyjnych dozen Ukrainy// Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i spoleczno-kulturalny wymiar współpracy. – Poznan, 2012. – S. 101-111.
 15. Ukraina – NATO – trudna zeczywistoość// Polityka bezpieczeństwa narodowego panstw WNP. – Toruń, 2009. – S. 171-179.
 16. Актуальні проблеми досліджень європейської інтеграції. – Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 30. – Львів, 2012. – С. 9-18.
 17. Основи європеїстики. – Посібник, Львів, 2014. – 348 с.
 18. Основи європейської інтеграції. – Посібник, Київ, 2016. – 411 с.
 19. Ukraine and the EU: problems and perspectives of relations in the framework of Assosiations Agreement// Polityka bezpieczeństwa w wymiaze globalnym, europejskim I krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – dzialania. – Rzeszów, 2015. – S.96-111.
 20. Актуальні проблеми українсько-польських відносин у сучасних геополітичних реаліях.// Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. № 37-3, Львів, 2015, С. 151-165.
 21. Польща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС// Stosynki polskoukrainskie 1991-2014. Proba bilansu – Lublin, 2016, S. 317-333.
 22. Minorities in Ukraine in the context of the European Standards// Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. – Opole, 2014, p. 117-134.

Наукова біографія

     Наукова біографія

 • 1979 рік – слов’янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені І. Франка.
 • 1986 рік – кандидат історичних наук, Львівський державний університет імені І. Франка (Історія України).
 • 1995 рік – Український вільний університеті у Мюнхені (Німеччина), доктор філософії в ділянці історії.
 • 1999 рік – Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук.
 • 2004 рік – профессор кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка.

Професійна діяльність

– науковий співробітник Інституту суспільних наук Академії наук України (1979–1991 рр.).

– Завідувач відділу української періодики науково-дослідного центру української преси ЛНБ імені В. Стефаника НАН України (1992-2000 рр.).

– Завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка (2001 р. – по сьогодні).

Професор Н. Антонюк – член Науково-технічної ради Львівського національного університету імені І.Франка, член Вченої ради факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка, член Наукової ради Центру Східного партнерства Опольського університету (Республіка Польща). Координатор Інформаційного Центру Європейського Союзу у Львівському національному університеті імені І.Франка.

Професор Н. Антонюк є членом редакційних колегій “Вісника Львівського університету” (Серія “Міжнародні відносини”), наукового журналу “Nowa polityka Wschodnia” – wydawnictwa Adam Marszalek (Республіка Польща), “Studia Europy Sriodkowo-Wschodniej” – Uniwersytet gospodarki Krajowoj, Kutno (Республіка Польща), “Zeszyty Naukowe Dolnoslonskiej Wyzszej Szkoly Pozedsiebiorczosci I Techniki” Studia z nauk spolecznych, Wroclaw (Республіка Польща).

Науковий керівник 5 захищених кандидатських дисертацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!