Антонюк Наталія Володимирівна

Посада: завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: nataliya.antonyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Процеси європейської інтеграції, країнознавство, гуманітарні аспекти функціонування міжнародного туризму.

Курси

Вибрані публікації

Автор і співавтор понад 250 публікацій, 8 монографій, 4 підручників та 6 посібників, виданих в Україні та за кордоном, зокрема:

Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939 -1944). – Монографія, Львів: Місіонер, 1999. – 320 с.

Європейський Союз: структура, функції, механізми. – Посібник, Львів, 2002 -176 с.(науковий редактор та співавтор)

Європейський Союз: політика, економіка, право. – Посібник, Львів, 2005 – 520 с.  (науковий редактор та співавтор)

Politico-Culturological Measures of Regionalism// The Canadian-Assosiation of Stavists. Annual Conference, May-June, 2004. The University of Manitoba. Winnipeg, Manitoba, Canada. P. 23-27.

Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство. – Підручник, Львів, 2005 – 362 с. (науковий редактор та співавтор)

Polityczno-kulturowy wymiar regionalizmu: doswiadczenie światowe a realia ukrainskie// Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce I na Ukrainie – Kielce, 2006, S. 17-25.

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej// Studia Europy Środkowo-Wschodniej, Kutno, 2008. – S. 52-68.

Міжнародний туризм і послуги. – Підручник, Київ, 2008. – 531 с. (у співавторстві з М. Мальська та Н. Ганич)

The Iniciative Eastern Partnership of the EU: Balance of Benefits and doses// Central Europe: Two Dekades After, Warsaw, 2010. – S. 277-290.

Теоретичні основи країнознавства. Підручник, Київ, 2011. – 375 с. (у співавторстві Ю. Занько, М. Мальська, Н. Ганич)

Країнознавство: теорія та практика. Посібник. – Київ, 2012. – 580 с. (у співавторстві Ю. Занько, М. Мальська, Н.Ганич)

Supporting on Important Business – the European Union’s Policy in the sphere of Tourism// Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe. Text book. – Warsaw, 2013. – P 449-467.(co-authors M. Malska, O. Krajevska)

Сучасні українсько-польські відносини – євроінтеграційний контекст// Od Ugody Gadziackiej do Unii Europejskiej T. II. Warszawa, 2012. – S. 75-83. (у співавторстві О. Краєвська)

Rola Polski w realizacji eurointegracyjnych dozen Ukrainy// Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i spoleczno-kulturalny wymiar współpracy. – Poznan, 2012. – S. 101-111. ( we wspolautorstwie O. Krajewska)

Ukraina – NATO – trudna zeczywistoość// Polityka bezpieczeństwa narodowego panstw WNP. – Toruń, 2009. – S. 171-179.

Основи європеїстики. – Посібник, Львів, 2014. – 348 с. (у співавторстві М. Мальська)

Основи європейської інтеграції. – Посібник, Київ, 2016. – 411 с. (у співавторстві М. Мальська)

Україна у сфері геополітичних інтересів Республіки Польща / Н. Антонюк, Ю. Сенюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – С. 56-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_10.

Ukraine and the EU: problems and perspectives of relations in the framework of Assosiations Agreement// Polityka bezpieczeństwa w wymiaze globalnym, europejskim I krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – dzialania. – Rzeszów, 2015. – S.96-111.

Актуальні проблеми українсько-польських відносин у сучасних геополітичних реаліях / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2015. – Випуск 37. Частина 3. – С. 3-16.

Актуальні проблеми дослідження європейської інтеграції  // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 9-17.

Польща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС// Stosynki polsko-ukrainskie 1991-2014. Proba bilansu – Lublin, 2016, S. 317-333.(у співавторстві О.Краєвська)

The Crimea as a tourism centre in terms of ukrainian and international tourism development // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29(2). – С. 3-9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(2)__3.

Minorities in Ukraine in the context of the European Standards// Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. – Opole, 2014, p. 117-134.

Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. – 133-141.

Геополітичні детермінанти євроінтеграційної політики Республіки Молдова// Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах «Грані». – 2015. – №6 (№122) – С. 157-163. (у співавторстві І. Зінько)

Russia’s hybrid warfare against Ukraine in the context of European security / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 23-42. (у співавторстві М. Мальський)

Nowi przesiedlency na Ukrainie – problem osob wewnetrzecznie przemieszczonych w ukrainskich mediach.//Collogium Opole. Polacy –Niemcy-Czesi. Sasiedzstwo w XXI wieku. Opole , 2017.- S. 108-128 (колективна монографія)

Ecotourism and Geotourism in Ukraine// Journal of Geography, Politics and Society- 2016-6(4)/2016.- P. 27-34 (co-author M. Malska)

Transformation of the European security system in the context of current geopolitical changes // UR Journal of Humanities and Social Sciences, N2(3)/2017/ –  P. 99-117 (co-author M. Gladysh)

The Problems and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Sphere of Tourism in the Framework of Association Agreement implementation // Studia Periegetica nr 2(18)/2017. – P. 25-34 (co-author O. Krayevska)

Web-Products, Actual for Inclusive School Graduates: Evaluating the Accessibility. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing III. CSIT 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, vol 871. Springer, Cham (co-authors Shestakevych T., Pasichnyk V., Nazaruk M., Medykovskiy M.)

Європейський Союз: досягнення, проблеми, перспективи / РОЗДІЛ 4 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПОЛІТИКА ЄДНОСТІ У РІЗНОМАНІТНОСТІ // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, І. І. Іжнін та ін.; за ред. Маркіяна Мальського, Юрія Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 187-213.

Наукова біографія

     Наукова біографія

  • 1979 рік – слов’янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені І. Франка.
  • 1986 рік – кандидат історичних наук, Львівський державний університет імені І. Франка (Історія України).
  • 1995 рік – Український вільний університеті у Мюнхені (Німеччина), доктор філософії в ділянці історії.
  • 1999 рік – Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук.
  • 2004 рік – профессор кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка.

Професійна діяльність

– науковий співробітник Інституту суспільних наук Академії наук України (1979–1991 рр.).

– Завідувач відділу української періодики науково-дослідного центру української преси ЛНБ імені В. Стефаника НАН України (1992-2000 рр.).

– Завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка (2001 р. – по сьогодні).

Професор Н. Антонюк – член Науково-технічної ради Львівського національного університету імені І.Франка, член Вченої ради факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка, член Наукової ради Центру Східного партнерства Опольського університету (Республіка Польща). Координатор Інформаційного Центру Європейського Союзу у Львівському національному університеті імені І.Франка.

Професор Н. Антонюк є членом редакційних колегій “Вісника Львівського університету” (Серія “Міжнародні відносини”), наукового журналу “Nowa polityka Wschodnia” – wydawnictwa Adam Marszalek (Республіка Польща), “Studia Europy Sriodkowo-Wschodniej” – Uniwersytet gospodarki Krajowoj, Kutno (Республіка Польща), “Zeszyty Naukowe Dolnoslonskiej Wyzszej Szkoly Pozedsiebiorczosci I Techniki” Studia z nauk spolecznych, Wroclaw (Республіка Польща).

Науковий керівник 5 захищених кандидатських дисертацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!