Мальський Маркіян Зіновійович

Посада: декан факультету міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-62

Електронна пошта: markiyan.malskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Теорія міжнародних відносин, глобальна і регіональна безпека.

Курси

Публікації

Автор, співавтор та науковий редактор понад 150 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, у т.ч. монографій та підручників:

 • «Теорія міжнародних відносин» (Львів, 2003, Київ, 2007, 2011)
 • «Зовнішня політика: основи теорії» (Львів, 2017)
 • «Комерційна дипломатія: торгівля, політика і право» (Львів, 2006)
 • «Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство» (Львів, 2004)
 • «Основи глобальних економічних відносин» (Львів-Жешів, 2003)
 • «Міжнародні відносини: політика, економіка, право» (Львів, 2017)
 • «Український дипломатичний словник» (Львів, 2011, 2014)
 • «Львівська школа дипломатії (Дипломатичні студії у Львівському університеті) (Lviv school of diplomacy)» (Львів, 2020)
 • Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe`s Eastern Margins. (Switzerland, 2020)
 • Global and Regional Dimensions of International Security (Lviv, 2020)

Статті та інші публікації:

 • Malskyy M. Implementation of elements of sustainable tourism in the Ukrainian Carpathians // Сonditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. – V. 10 Tourism in geographical environment. – Wroclaw, 2008. – P. 231-247.
 • Malskyy M. Diplomatic in Ukraine // Diplomatic Training and Regional Cooperation, April, 2008. Dubrovnik, Croatia.
 • Malskyy M. International Conference under the Patronage of the European Parliament and Polish Political Science Association // Central Europe – Two Decades After – 26th – 27th November 2009 in Kamień Ślọski.
 • Malskyy M. International Relations in Ukraine as a Science and Discipline: Problems of Formulation and Development // Theory of International Relations: European approaches contra American schools, February, 2008. Groningen, Holland
 • Malskyy M. Ukraine Between East and West: Twenty Years of Foreign Policy Experience/ Central Europe . Two Decades After. – Warsawа, 2010. – P. 269-276.
 • Концептуальні та інституційні принципи підготовки дипломатів в Україні // Вісник Львівського університету. – Вип.23.-  С. 3-10;
 • Короткий український дипломатичний словник /Упорядник: Я. Серкіз. За загальною редакцією М.Мальського. – Львів, 2002.
 • М. Мальський, М. Мацях, Р. Романюк. Теорія міжнародних відносин. Методичні вказівки та рекомендації до економічного курсу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005.-42с.
 • Мальський М.З., Мороз Ю.М. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка, право. – К.,Знання, 2010.- 463с.
 • Мальський М. Синдром нової берлінської стіни на межі України – ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів. 2005. – Вип. 15. – С. 3-5.
 • Мальський М., Мацях М. Проблеми наукової інтерпретації та прогнозування розвитку глобальної системи в сучасній теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.7.- С. 6-15.
 • Мальський М., Москалик Р. Аналіз переговорного процесу та зобов’язань нових країн-членів СОТ (на прикладі країн з перехідною економікою) // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Л., 2004.- Вип. 13. – С. 172-176.
 • Мальський М., Присяжнюк Ю. Україна і Польща на шляху до Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.8. – С. 3-7.
 • Мальський М.З. Геополітичні парадигми зовнішньої політики України. Матеріали наукової конференції. Львів, 5-8 лютого. – Львів, вид. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2010.-С.11-14.
 • Мальський М.З. Геополітичні та економічні інтеграційні вибори України: польський вектор // Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий міжнародний та інформаційно-технологічний аспект. Ужгород, 2001.- 3с.
 • Мальський М.З. Міжнародні відносини у Львівському університеті: 10 перших років // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. –Вип. 10. – Л., 2003. – С. 3-6.
 • Мальський М. Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи / М. Мальський, Ю. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 3-8.
 • Мальський М.З. Наукова природа теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.5 – С. 3-8.
 • Мальський М.З. Організація Північноатлантичного договору: зміст і характер діяльності //”Світова та європейська інтеграція” – Львів, 2001.- 7с.
 • Мальський М.З. Проблема цивільного контролю над структурами національної безпеки в Україні // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.6.- С. 3-7.
 • Мальський М.З. Романтичні і прагматичні уроки української зовнішньої політики // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.- Львів, 2002. -Вип.9. – 3с.
 • Мальський М.З. Синдром новой берлинской стены на границе Украина-ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2005.-3 с.
 • Мальський М.З. Слово про Бернгарда Штільфріда // Штільфрід Бернгард. Австрійський державний договір. – Львів, 2002.- 8с.
 • Мальський М.З. Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів. 2006. – Вип. 16. – С. 3-5.
 • Мальський М.З. Україна-НАТО у нових геополітичних реаліях // Współpraca Ukrainsko-polska warunkiem ładu polityczno-gospodarczego w Europie, Przemyśl, 2001.- 5с.
 • Мальський М.З., Занько Ю. С., Мацях М.М. Проблеми наукового дефініювання та особливості наукової інтерпретації поняття зовнішньої політики // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. – Вип. 11. – Л., 2004. – С. 3-11.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Дилема суб”єктності в теорії міжнародних відносин// Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.4 – С. 3-5.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Проблема наукового дефініювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.3. – С.3-5.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002.-392с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. 4-те видання. К.: Знання, 2011 .- 406с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. Навч. посібник / 3-тє видання. . – К.: Знання, 2007. – 403 с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. 2-е вид., перероблене і доп. – К.: Кобза,2003. – 528с.
 • Мальський М.З., Пехник А.В. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів// Вісник ЛНУ . Серія Міжнародні відносини. № 25, 2008 р.
 • Микієвич М.М., Мальський М.З. Комерційна дипломатія: торгівля, політика і право. – Львів, – 519с.
 • Михасюк І.Р., Мальський М.З. Основи глобальних економічних відносин. Навчальний посібник./Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вища школа інформатики і управління в Жешуві. – Львів:„Українські технології”, 2003.-192с.
 • Михасюк І.Р., Мальський М.З. Регіональна економічна політика: Навчальний посібник./ Львівський національний університет ім.. Івана Франка. – Львів: „Українські технології”, 2001. – 208с.
 • Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник/ За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.-397с.
 • Міжнародні організації у сучасній структурі міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. – 2007, Вип.22.- С. 5-8; (у співавторстві з М.М. Мацях)
 • Мороз Ю.М., Мальський М.З. Західноєвропейський Союз // “Світова та європейська інтеграція” – Львів, 2001.-10с.
 • Мороз Ю.М., Мальський М.З. Світова та європейська інтеграція (організаційні засади). – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2001.- 402 с.
 • Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство/ за ред. проф. М.З.Мальського, проф. Антонюк Н.В. – Львів, 2005. – 360 с.
 • Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. – Вип.16.- С. 3-6;
 • Український дипломатичний словник. За ред. М. Мальського, Ю. Мороза. – К., Знання, 2011.- 495с.
 • Українсько-польське стратегічне співробітництво в контексті євро інтеграційних процесів // Вісник Львівського університету. – Вип.20.-  С. 3-6;
 • Мальський М. Сучасний стан українсько-польського стратегічного партнерства / М. Мальський // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 3-11.
 • Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 47-54.
 • Актуальні проблеми українсько-польських відносин у сучасних геополітичних реаліях / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2015. – Випуск 37. Частина 3. – С. 3-16.
 • Antonyuk N., Malskyy M. Russia’s hybrid warfare against Ukraine in the context of European security / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 23-42.

Біографія

 • 1992-2010; 2015 – по даний час – Декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна)
 • 2010-2014 – Надзвичайний і Повноважний Посол України у Республіці Польща (Варшава, Польща)
 • 2015 – по даний час – професор Інституту політичних наук і адміністрації університету м. Ополє (Республіка Польща)
 • 1992-2015 – завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства (з 2001 – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби)
 • 1986-1992 – доцент кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
 • 1983-1986 – асистент, старший викладач кафедри природничих наук підготовчого факультету для іноземних студентів
 • 1980-1983 – аспірант кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка
 • 1977-1980 – старший лаборант, молодший науковий співробітник географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
 • 1972-1977 – студент географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (диплом з відзнакою, спеціальність – географ, викладач географії)
 • 1971-1972 – вчитель англійської мови Малоплавучанської ВШ Козівського р-ну Тернопільської області
 • 1971 – закінчив Козівську СШ № 1 із золотою медаллю

Доктор економічних наук (1995), професор (1997), кандидат географічних наук (1983), доцент (1985).

Дипломатичний ранг – Надзвичайний і Повноважний Посол України (2011)

Перший ранг державного службовця (відповідно до ст. 16 Закону України «Про дипломатичну службу» ранг Надзвичайного і Повноважного Посла прирівнюється до першого рангу державного службовця)

Володіння мовами – українська (рідна), англійська, польська, російська (вільно)

Проекти

 • 1993-1996 – директор міжнародної програми «Балтійський університет» (Львів – Уппсала, Швеція)
  1996 – учасник міжнародної програми для дипломатів і науковців «Дослідження миру і розв’язання конфліктів» (МЗС Швеції, Уппсала, Швеція)
 • 1992-2020 – лектор, гість-професор в університетах Великої Британії, Канади, США, Німеччини, Італії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Туреччини, Словенії, Хорватії
 • учасник багатьох міжнародних конференцій, симпозіумів і нарад, у т.ч. модератор і панеліст «Economic Forum», «Europa Karpat» (Криниця, Польща) та «Forum UE – Ukraine»(Жешув, Польща)
 • 2005-2010 – голова спеціалізованої Вченої Ради у Львівському університеті із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Член спеціалізованих Вчених Рад із захисту дисертацій у галузі економічних, географічних та політичних наук
 • 1994 – по даний час – Головний редактор Вісника Львівського національного університету імені Івана Франка, серія міжнародні відносини
 • член наукової Ради щорічника «Studia Europejskie – Studies in Europian Affairs» Варшавського університету (Польща)
 • член наукової Ради «Rocznik Strategiczny» Варшавського університету (Польща)
 • національний координатор міжнародної англомовної магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні студії»
 • член наукової Ради «Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej» (Люблін, Польща)
 • член редколегії журналу геополітичної аналітики «Бінтел» (Київ)
 • член редколегії «International Relations Review» (Польща)
 • директор ГО «Центр міжнародної безпеки та партнерства» (Львів)

Нагороди

Ордени:

 • Орден «За заслуги» ІІ ступеня (Указ Президента України № 188 від 4.05.2019 р.)
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України № 500 від 24.08.2012 р.)
 • Орден «Командорський хрест за заслуги Республіки Польщі» (Указ Президента Польщі № 132 від 17.04.2014 р.)

Медалі, відомчі відзнаки та грамоти:

 • Нагрудний знак «Відзнака МЗС України» (2013)
 • Почесна Грамота МЗС України (2002)
 • Відзнака «За сприяння військовій розвідці України» ІІ ступеня (2009)
 • Медаль «За сприяння в охороні державного кордону України» (2011)
 • Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017)
 • Почесна медаль Інституту міжнародних відносин Київського національного університету Тараса Шевченка (2012)

Почесні звання:

 • Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)
 • «Народний Посол України» (1998)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!