Markiyan Malskyy

Position: Professor, International Relations and Diplomacy Department, Dean of Faculty of International Relations

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Phones (Office): (032) 239-40-62, (032) 239-44-20

Email: markiyan.malskyy@lnu.edu.ua

Research interests

Theory of the international relations, global and regional security.

Publications

 • Malskyy M Implementation of elements of sustainable tourism in the Ukrainian Carpathians // Сonditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. – V. 10 Tourism in geographical environment. – Wroclaw, 2008. – P. 231-247.
 • Malskyy M. Diplomatic in Ukraine // Diplomatic Training and Regional Cooperation, April, 2008. Dubrovnik, Croatia.
 • Malskyy M. International Conference under the Patronage of the European Parliament and Polish Political Science Association // Central Europe – Two Decades After – 26th – 27th November 2009 in Kamień Ślọski.
 • Malskyy M. International Relations in Ukraine as a Science and Discipline: Problems of Formulation and Development // Theory of International Relations: European approaches contra American schools, February, 2008. Groningen, Holland
 • Malskyy M. Ukraine Between East and West: Twenty Years of Foreign Policy Experience/ Central Europe . Two Decades After. – Warsawа, 2010. – P. 269-276.
 • Концептуальні та інституційні принципи підготовки дипломатів в Україні // Вісник Львівського університету. – Вип.23.-  С. 3-10;
 • Короткий український дипломатичний словник /Упорядник: Я. Серкіз. За загальною редакцією М.Мальського. – Львів, 2002.
 • М. Мальський, М. Мацях, Р. Романюк. Теорія міжнародних відносин. Методичні вказівки та рекомендації до економічного курсу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005.-42с.
 • Мальський М.З., Мороз Ю.М. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка, право. – К.,Знання, 2010.- 463с.
 • Мальський М. Синдром нової берлінської стіни на межі України – ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів. 2005. – Вип. 15. – С. 3-5.
 • Мальський М., Мацях М. Проблеми наукової інтерпретації та прогнозування розвитку глобальної системи в сучасній теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.7.- С. 6-15.
 • Мальський М., Москалик Р. Аналіз переговорного процесу та зобов’язань нових країн-членів СОТ (на прикладі країн з перехідною економікою) // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Л., 2004.- Вип. 13. – С. 172-176.
 • Мальський М., Присяжнюк Ю. Україна і Польща на шляху до Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.8. – С. 3-7.
 • Мальський М.З. Геополітичні парадигми зовнішньої політики України. Матеріали наукової конференції. Львів, 5-8 лютого. – Львів, вид. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2010.-С.11-14.
 • Мальський М.З. Геополітичні та економічні інтеграційні вибори України: польський вектор // Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий міжнародний та інформаційно-технологічний аспект. Ужгород, 2001.- 3с.
 • Мальський М.З. Міжнародні відносини у Львівському університеті: 10 перших років // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. –Вип. 10. – Л., 2003. – С. 3-6.
 • Мальський М. Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи / М. Мальський, Ю. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 3-8.
 • Мальський М.З. Наукова природа теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.5 – С. 3-8.
 • Мальський М.З. Організація Північноатлантичного договору: зміст і характер діяльності //”Світова та європейська інтеграція” – Львів, 2001.- 7с.
 • Мальський М.З. Проблема цивільного контролю над структурами національної безпеки в Україні // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.6.- С. 3-7.
 • Мальський М.З. Романтичні і прагматичні уроки української зовнішньої політики // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.- Львів, 2002. -Вип.9. – 3с.
 • Мальський М.З. Синдром новой берлинской стены на границе Украина-ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2005.-3 с.
 • Мальський М.З. Слово про Бернгарда Штільфріда // Штільфрід Бернгард. Австрійський державний договір. – Львів, 2002.- 8с.
 • Мальський М.З. Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів. 2006. – Вип. 16. – С. 3-5.
 • Мальський М.З. Україна-НАТО у нових геополітичних реаліях // Współpraca Ukrainsko-polska warunkiem ładu polityczno-gospodarczego w Europie, Przemyśl, 2001.- 5с.
 • Мальський М.З., Занько Ю. С., Мацях М.М. Проблеми наукового дефініювання та особливості наукової інтерпретації поняття зовнішньої політики // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. – Вип. 11. – Л., 2004. – С. 3-11.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Дилема суб”єктності в теорії міжнародних відносин// Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.4 – С. 3-5.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Проблема наукового дефініювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.3. – С.3-5.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002.-392с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. 4-те видання. К.: Знання, 2011 .- 406с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. Навч. посібник / 3-тє видання. . – К.: Знання, 2007. – 403 с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. 2-е вид., перероблене і доп. – К.: Кобза,2003. – 528с.
 • Мальський М.З., Пехник А.В. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів// Вісник ЛНУ . Серія Міжнародні відносини. № 25, 2008 р.
 • Микієвич М.М., Мальський М.З. Комерційна дипломатія: торгівля, політика і право. – Львів, – 519с.
 • Михасюк І.Р., Мальський М.З. Основи глобальних економічних відносин. Навчальний посібник./Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вища школа інформатики і управління в Жешуві. – Львів:„Українські технології”, 2003.-192с.
 • Михасюк І.Р., Мальський М.З. Регіональна економічна політика: Навчальний посібник./ Львівський національний університет ім.. Івана Франка. – Львів: „Українські технології”, 2001. – 208с.
 • Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник/ За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.-397с.
 • Міжнародні організації у сучасній структурі міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. – 2007, Вип.22.- С. 5-8; (у співавторстві з М.М. Мацях)
 • Мороз Ю.М., Мальський М.З. Західноєвропейський Союз // “Світова та європейська інтеграція” – Львів, 2001.-10с.
 • Мороз Ю.М., Мальський М.З. Світова та європейська інтеграція (організаційні засади). – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2001.- 402 с.
 • Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство/ за ред. проф. М.З.Мальського, проф. Антонюк Н.В. – Львів, 2005. – 360 с.
 • Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. – Вип.16.- С. 3-6;
 • Український дипломатичний словник. За ред. М. Мальського, Ю. Мороза. – К., Знання, 2011.- 495с.
 • Українсько-польське стратегічне співробітництво в контексті євро інтеграційних процесів // Вісник Львівського університету. – Вип.20.-  С. 3-6;
 • Мальський М. Сучасний стан українсько-польського стратегічного партнерства / М. Мальський // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 3-11.
 • Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 47-54.
 • Актуальні проблеми українсько-польських відносин у сучасних геополітичних реаліях / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2015. – Випуск 37. Частина 3. – С. 3-16.
 • Antonyuk N., Malskyy M. Russia’s hybrid warfare against Ukraine in the context of European security / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 23-42.

Biography

Professional appointments:

2016 – to present  Dean of International Relations Faculty, Ivan Franko National University of Lviv

2014-2016             Head of the Department of International Relations and Diplomatic Service.

2010-2014            Ambassador to Poland.

1998-2000             Faculty Member, Geneva Center for Security Policy

1992 – 2010          Dean of International Relations Faculty, Ivan Franko National University of Lviv

Head of the Department of International Relations and Regional         Studies, (since 2001 – Department of International Relations and     Diplomatic Service) Ivan Franko National University of Lviv

1986 – 1992          Assistant Professor (Docent) of Economic and Social Geography, Ivan Franko State University of Lviv

1983 – 1986          Senior Teacher of History and Geography for Foreign Students, Ivan Franko State University of Lviv

1980 – 1983          Postgraduate course in Economic and Social Geography, Ivan Franko State University of Lviv

1977 – 1980          Vice-head of the Youth Committee of Lviv University

1972 – 1977          Student of the Faculty of Geography, the Ivan Franko State University of Lviv

1971 – 1972          Teacher of English, Mala Plavucha  School,  Kozova District, Ternopil Region

Courses Taught:

 • International Economic Relations
 • Theory of International Relations
 • Introduction to International Relations
 • Political and Economic Geography of the World
 • Peoples of the Baltic Region
 • Foreign Policy of Ukraine (Universities of Warsaw, Lublin)

Professional honors, awards, fellowships

 • 1997  Study visit to the Institute of International Relations, Warsawa University, Poland
 • 1996  Study visit to Uppsala University, Sweden
 • 1992 – 1993 Guest lecturer, Uppsala University, Geteborg University, Stockholm University (Sweden), Lublin, Slupsk Universities (Poland), Kansas University (USA), Guest researcher, Lund University, Stockholm University (Sweden)
 • 1991  The Swedish Institute Scholarship

Professional service

 • – Editor of a yearbook “International Relations”,
 • -Member of Special Scientific Board for dissertation defense in Economics
 • – Member of Special Scientific Board for dissertation defense in Political Sciences
 • – Member of Ukrainian-Polish commission on transborder cooperation
 • – Member of the Advisory Council of Lviv Regional Administration
 • – Honorable member of the English Speaking Union (Great Britain)
 • – Director of the Baltic University Program National Center in Ukraine
 • – Member of European commission DG-Trade; cons. Wimer, Cutler and Pickering (Brussels)
 • – Visiting Professor in the UK, Canada, Germany, Poland, USA, Switzerland and Sweden.

Other professional activities

 • – Curriculum planning for a number of courses in International Relations and Regional Studies
 • – Chairmen and Member of Organizing Committees of International Conferences in Ukraine, Poland, Sweden
 • – Supervisor and official opponent to Candidate and Doctor Dissertations in Economics and Political Sciences
 • – Expert and Coordinator  of different international programs and projects (TEMPUS – TACIS)
 • – Member of Lviv Rotary Club

Projects

Professional honors, awards, fellowships

 • 1997  Study visit to the Institute of International Relations, Warsawa University, Poland
 • 1996  Study visit to Uppsala University, Sweden
 • 1992 – 1993 Guest lecturer, Uppsala University, Geteborg University, Stockholm University (Sweden), Lublin, Slupsk Universities (Poland), Kansas University (USA), Guest researcher, Lund University, Stockholm University (Sweden)
 • 1991  The Swedish Institute Scholarship

Schedule

Page with teachers schedule not found!