Markiyan Malskyy

Position: Professor, International Relations and Diplomacy Department, Dean of Faculty of International Relations

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-40-62

Email: markiyan.malskyy@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Theory of the international relations, global and regional security.

Publications

Author, co-author and scientific editor of more than 150 scientific papers in Ukrainian and foreign publications, including monographs and manuals:

 • Theory of International Relations (Lviv, 2003; Kyiv, 2007, 2011)
 • Foreign Policy: Fundamentals of Theory (Lviv, 2017)
 • Commercial Diplomacy: Trade, Politics and Law (Lviv, 2006)
 • Baltic Sea Region: Culture, Politics, Society (Lviv, 2004)
 • Fundamentals of Global Economic Relations (Lviv-Rzeszow, 2003)
 • International Relations: Politics, Economics, Law (Lviv, 2017)
 • Ukrainian Diplomatic Dictionary (Lviv, 2011, 2014)
 • Lviv School of Diplomacy (Diplomatic Studies at Lviv University) (Lviv, 2020)
 • Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins. (Switzerland, 2020)
 • Global and Regional Dimensions of International Security (Lviv, 2020)

 

 • Malskyy M Implementation of elements of sustainable tourism in the Ukrainian Carpathians // Сonditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. – V. 10 Tourism in geographical environment. – Wroclaw, 2008. – P. 231-247.
 • Malskyy M. Diplomatic in Ukraine // Diplomatic Training and Regional Cooperation, April, 2008. Dubrovnik, Croatia.
 • Malskyy M. International Conference under the Patronage of the European Parliament and Polish Political Science Association // Central Europe – Two Decades After – 26th – 27th November 2009 in Kamień Ślọski.
 • Malskyy M. International Relations in Ukraine as a Science and Discipline: Problems of Formulation and Development // Theory of International Relations: European approaches contra American schools, February, 2008. Groningen, Holland
 • Malskyy M. Ukraine Between East and West: Twenty Years of Foreign Policy Experience/ Central Europe . Two Decades After. – Warsawа, 2010. – P. 269-276.
 • Концептуальні та інституційні принципи підготовки дипломатів в Україні // Вісник Львівського університету. – Вип.23.-  С. 3-10;
 • Короткий український дипломатичний словник /Упорядник: Я. Серкіз. За загальною редакцією М.Мальського. – Львів, 2002.
 • М. Мальський, М. Мацях, Р. Романюк. Теорія міжнародних відносин. Методичні вказівки та рекомендації до економічного курсу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005.-42с.
 • Мальський М.З., Мороз Ю.М. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка, право. – К.,Знання, 2010.- 463с.
 • Мальський М. Синдром нової берлінської стіни на межі України – ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів. 2005. – Вип. 15. – С. 3-5.
 • Мальський М., Мацях М. Проблеми наукової інтерпретації та прогнозування розвитку глобальної системи в сучасній теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.7.- С. 6-15.
 • Мальський М., Москалик Р. Аналіз переговорного процесу та зобов’язань нових країн-членів СОТ (на прикладі країн з перехідною економікою) // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Л., 2004.- Вип. 13. – С. 172-176.
 • Мальський М., Присяжнюк Ю. Україна і Польща на шляху до Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.8. – С. 3-7.
 • Мальський М.З. Геополітичні парадигми зовнішньої політики України. Матеріали наукової конференції. Львів, 5-8 лютого. – Львів, вид. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2010.-С.11-14.
 • Мальський М.З. Геополітичні та економічні інтеграційні вибори України: польський вектор // Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий міжнародний та інформаційно-технологічний аспект. Ужгород, 2001.- 3с.
 • Мальський М.З. Міжнародні відносини у Львівському університеті: 10 перших років // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. –Вип. 10. – Л., 2003. – С. 3-6.
 • Мальський М. Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи / М. Мальський, Ю. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 3-8.
 • Мальський М.З. Наукова природа теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.5 – С. 3-8.
 • Мальський М.З. Організація Північноатлантичного договору: зміст і характер діяльності //”Світова та європейська інтеграція” – Львів, 2001.- 7с.
 • Мальський М.З. Проблема цивільного контролю над структурами національної безпеки в Україні // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-2002. -Вип.6.- С. 3-7.
 • Мальський М.З. Романтичні і прагматичні уроки української зовнішньої політики // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.- Львів, 2002. -Вип.9. – 3с.
 • Мальський М.З. Синдром новой берлинской стены на границе Украина-ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2005.-3 с.
 • Мальський М.З. Слово про Бернгарда Штільфріда // Штільфрід Бернгард. Австрійський державний договір. – Львів, 2002.- 8с.
 • Мальський М.З. Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів. 2006. – Вип. 16. – С. 3-5.
 • Мальський М.З. Україна-НАТО у нових геополітичних реаліях // Współpraca Ukrainsko-polska warunkiem ładu polityczno-gospodarczego w Europie, Przemyśl, 2001.- 5с.
 • Мальський М.З., Занько Ю. С., Мацях М.М. Проблеми наукового дефініювання та особливості наукової інтерпретації поняття зовнішньої політики // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. – Вип. 11. – Л., 2004. – С. 3-11.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Дилема суб”єктності в теорії міжнародних відносин// Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.4 – С. 3-5.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Проблема наукового дефініювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини.-2001-Вип.3. – С.3-5.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002.-392с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. 4-те видання. К.: Знання, 2011 .- 406с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. Навч. посібник / 3-тє видання. . – К.: Знання, 2007. – 403 с.
 • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. 2-е вид., перероблене і доп. – К.: Кобза,2003. – 528с.
 • Мальський М.З., Пехник А.В. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів// Вісник ЛНУ . Серія Міжнародні відносини. № 25, 2008 р.
 • Микієвич М.М., Мальський М.З. Комерційна дипломатія: торгівля, політика і право. – Львів, – 519с.
 • Михасюк І.Р., Мальський М.З. Основи глобальних економічних відносин. Навчальний посібник./Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вища школа інформатики і управління в Жешуві. – Львів:„Українські технології”, 2003.-192с.
 • Михасюк І.Р., Мальський М.З. Регіональна економічна політика: Навчальний посібник./ Львівський національний університет ім.. Івана Франка. – Львів: „Українські технології”, 2001. – 208с.
 • Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник/ За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.-397с.
 • Міжнародні організації у сучасній структурі міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. – 2007, Вип.22.- С. 5-8; (у співавторстві з М.М. Мацях)
 • Мороз Ю.М., Мальський М.З. Західноєвропейський Союз // “Світова та європейська інтеграція” – Львів, 2001.-10с.
 • Мороз Ю.М., Мальський М.З. Світова та європейська інтеграція (організаційні засади). – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2001.- 402 с.
 • Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство/ за ред. проф. М.З.Мальського, проф. Антонюк Н.В. – Львів, 2005. – 360 с.
 • Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. – Вип.16.- С. 3-6;
 • Український дипломатичний словник. За ред. М. Мальського, Ю. Мороза. – К., Знання, 2011.- 495с.
 • Українсько-польське стратегічне співробітництво в контексті євро інтеграційних процесів // Вісник Львівського університету. – Вип.20.-  С. 3-6;
 • Мальський М. Сучасний стан українсько-польського стратегічного партнерства / М. Мальський // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 3-11.
 • Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 47-54.
 • Актуальні проблеми українсько-польських відносин у сучасних геополітичних реаліях / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2015. – Випуск 37. Частина 3. – С. 3-16.
 • Antonyuk N., Malskyy M. Russia’s hybrid warfare against Ukraine in the context of European security / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 23-42.

Biography

Professional experience:

 • 1992 – 2010; since 2015  Dean, Faculty of International Relations, Professor of the Department of International Relations and Diplomatic Service, the Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)
 • 2010 – 2014  Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Poland (Warsaw, Poland)
 • 2015 – now Professor, Institute of Political Science and Administration, the University of Opole (the Republic of Poland)
 • 1997 – 1998 Professor, Geneva Center for Security Policy (Geneva, Switzerland)
 • 1992 – 2015 Head of the Department of International Relations and Country Studies (since 2001 – Department of International Relations and Diplomatic Service)
 • 1986 – 1992 Associate Professor, Department of Economic and Social Geography, Faculty of Geography, the Ivan Franko National University of Lviv
 • 1983 – 1986 Assistant, Senior Lecturer, Department of Natural Sciences, Preparatory Department for Foreign Students
 • 1980 – 1983 post-graduate student, Department of Economic and Social Geography, the Ivan Franko National University of Lviv
 • 1977 – 1980 senior laboratory assistant, junior research fellow, Department of Geography, the Ivan Franko National University of Lviv
 • 1972 – 1977 student, Department of Geography, the Ivan Franko National University of Lviv
 • 1971 – 1972 teacher of English, Mala Plavucha Eight-year School, Kozova District, Ternopil Region

Scientific degrees, academic titles:

 • Doctor of Sciences (Economics) – 1995
 • Professor – 1997
 • Candidate of Sciences (Geography) – 1983
 • Associate Professor – 1985

Diplomatic rank: Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Rank of civil servant: first rank

Languages: Ukrainian (native), English, Polish, Russian (fluent)

Projects

Scientific and Educational Activities:

 • 1993 – 1996 Director, International Programme “The Baltic University” (Lviv – Uppsala, Sweden)
 • 1996 participant of the International programme for diplomats and scientists “Peace Research and Conflict Resolution” (Ministry of Foreign Affairs of Sweden, Uppsala, Sweden)
 • 1992 – 2020 lecturer, guest professor, Universities of Great Britain, Canada, the USA, Germany, Italy, Poland, Switzerland, Sweden, Turkey, Slovenia, Croatia
 • participant of numerous international conferences and symposiums, as a moderator and panelist “Economic Forum”, “Europe of the Carpathians” (Krynica, Poland) and “Forum EU – Ukraine” (Rzeszow, Poland)
 • 005 – 2010 Head of the Specialized Scientific Board at the University of Lviv for the defence of Candidate Theses in specialty 23.00.04 – Political Problems of International Relations and Global Development. Member of Specialized Scientific Boards for the defence of theses in the branch of Economics, Geography and Political Sciences
 • 1994 – now Editor- in-Chief, Visnyk of the Lviv University. Series International Relations
 • member of the Scientific Board, Yearbook “Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, the University of Warsaw (Poland)
 • member of the Scientific Board, “Rocznik Strategiczny”, the University of Warsaw (Poland)
 • national coordinator, International English language Master programme “Baltic- Black Sea Regional Studies”
 • member of the Scientific Board, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (Lublin, Poland)
 • member of the editorial board, journal of geopolitical analytics “Bintel” (Kyiv)
 • member of the editorial board, “International Relations Review” (Poland)
 • Director, Public organization “International Security and Partnership Centre” (Lviv)

Awards

Awards, honorary titles:

Orders:

 • Order of Merit of the 2nd grade (Decree of the President of Ukraine No 188 of 04.05.2019)
 • Order of Merit of the 3d grade (Decree of the President of Ukraine No 500 of 24.08.2012)
 • Order “Commander’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland” (Decree of the President of Poland No 132 of 17.02.2014)

Medals, departmental awards:

 • Medal “Distinction of The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine” (2013)
 • Diploma of Honour of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2002)
 • Distinction “For the Assistance to Military Intelligence of Ukraine” of the 2nd grade (2009)
 • Medal “For the Assistance to the Protection of the State Border of Ukraine” (2011)
 • Diploma of Honour of Lviv State Regional Administration (2017)
 • Medal of Honour of the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko Kyiv National University (2012)

Honorary Titles:

 • Distinguished Professor of the Ivan Franko National University of Lviv (2010)
 • People’s Ambassador of Ukraine (1998)

Schedule

Page with teachers schedule not found!