Абдо-Ясінська Ліна Імад

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: lina.abdo-yasinska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Ісламський фундаменталізм, сучасні міжнародні відносини.

Публікації

  • Український дипломатичний словник. — 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. — К., 2014. — 814 с.
  • Абдо-Ясінська Л.І. Сучасний ісламський фундаменталізм: сутність і причини виникнення / Л. Абдо-Ясінська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 18. – С. 102–107.
  • Абдо-Ясінська Л.І. Ісламістські неурядові організації у сучасному світі / Л. Абдо-Ясінська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 19. – С. 75–80.
  • Абдо-Ясінська Л.І. Ідеологія послідовників радикального напрямку в ісламському фундаменталізмі / Л.І. Абдо-Ясінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 325-326. – С. 9–13.
  • Абдо-Ясінська Л.І. Концепція джихаду в ідеології ісламського фундаменталізму / Л.І. Абдо-Ясінська // Грані. – 2011. – №. 4 (78). – С. 78–80.
  • Абдо-Ясінська Л.І. Ісламське відродження в Криму / Л.І. Абдо-Ясінська // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 58 лютого 2010 р. – Львів : ЛНУ, 2010. – С.3336.

Біографія

У 2011 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію кандидата політичних наук на тему “Ідеологія і міжнародна практика ісламського фундаменталізму”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!