Сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Туниця Т. Ю.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51професор Туниця Т. Ю.

Опис курсу

У даному курсі вивчаються основні поняття та методи технічного аналізу міжнародних фінансових ринків. Основу курсу складає вивчення трендових моделей, трендових індикаторів та осциляторів, зокрема, правила їх побудови та аналізу. Після вивчення даного матеріалу аналізуються приклади проведення комплексного аналізу фінансових ринків, особливості, так званого, специфічного аналізу, стратегії проведення фінансових операцій та страхування ризиків.

Метою вивчення даного курсу є: ознайомлення студентів з теоретичними основами технічного аналізу, визначення виграшів та збитків від проведення певних фінансових операцій, володіння інструментами технічного аналізу та прогнозування кон’юнктури міжнародних фінансових ринків.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 • а) знати теоретичні основи сучасних методів аналізу фінансових ринків;
 • б) володіти відповідним інструментарієм технічного аналізу;
 • в) знати тенденції розвитку фінансових світових ринків;
 • г) вміти аналізувати реальні ситуаційні задачі використовуючи набір відповідних інструментів технічного аналізу.

Рекомендована література

Основна:

 1. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. – К.: Кондор, 2012. – 305 с.
 2. Найман Е. Мала енциклопедія трейдера, 2003. – 378 с.
 3. Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets / John J. Murphy, 1999. – 596 p.
 4. Schwager, Jack D. Getting started in technical analysis / Jack D. Schwager. – Published by John Wiley & Sons, Inc., 1999. – 339 р.
 5. Yahoo!Finance. URL: https://finance.yahoo.com

Додаткова:

 1. Edwards, Robert D. (Robert Davis). Technical analysis of stock trends / Robert D. Edwards, John Magee, W.H.C. Bassetti. — 9th ed., 2007. – 790 р.
 2. Nison, Steve. Japanese candlestick charting techniques: a contemporary guide to the ancient investment techniques of the Far East / Steve Nison. – 2nd ed., 2001. – 298 p.
 3. Steven B. Achelis. Technical Analysis from A to Z, 2nd Edition, Published by McGraw Hill, 2013. – 400 p.
 4. StockCharts. URL: https://stockcharts.com
 5. Investing. URL: https://investing.com
 6. Finviz. URL: https://finviz.com

Методичне забезпечення:

 1. Т. Туниця. Сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків. Методичні рекомендації до вивчення курсу. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 14 с. – (Серія: “Міжнародні економічні відносини”).

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус