Сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Туниця Т. Ю.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51професор Туниця Т. Ю.

Опис курсу

У даному курсі вивчаються основні поняття та методи технічного аналізу міжнародних фінансових ринків. Основу курсу складає вивчення трендових моделей, трендових індикаторів та осциляторів, зокрема, правила їх побудови та аналізу. Після вивчення даного матеріалу аналізуються приклади проведення комплексного аналізу фінансових ринків, особливості, так званого, специфічного аналізу, стратегії проведення фінансових операцій та страхування ризиків.

Метою вивчення даного курсу є: ознайомлення студентів з теоретичними основами технічного аналізу, визначення виграшів та збитків від проведення певних фінансових операцій, володіння інструментами технічного аналізу та прогнозування кон’юнктури міжнародних фінансових ринків.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 • а) знати теоретичні основи сучасних методів аналізу фінансових ринків;
 • б) володіти відповідним інструментарієм технічного аналізу;
 • в) знати тенденції розвитку фінансових світових ринків;
 • г) вміти аналізувати реальні ситуаційні задачі використовуючи набір відповідних інструментів технічного аналізу.

Рекомендована література

Базова:

 1. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 378 с.
 2. Кац Д.О., Мак Кормик Д.Л. Энциклопедия торговых стратегий / Пер. с англ. – М.: Альпина паблишер, 2002. – 400 с.
 3. Моррис Г.Л. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем / Пер. с англ. – М.: Альпина паблишер, 2001. – 311 с.
 4. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 768 с.
 5. Швагер Д., Бировиц Т., Тернер С. Руководство по изучению книги «Технический анализ. Полный курс» / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 176 с.

Допоміжна:

 1. Борселино Л. Учебник по дэйтрейдингу / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2002. – 272с.
 2. Борселино Л. Задачник по дэйтрейдингу / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2002. – 168с.
 3. Вильямс Б. Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2000. – 345 с.
 4. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2001. – 312 с.
 5. ДиНаполи Д. Торговля с использованием уровней ДиНаполи / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2001. – 332 с.
 6. Карп В.К., Джун Б. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства / Пер. с англ., 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 399 с.
 7. Колби Р.В., Мейерс Т.А. Энциклопедия технических индикаторов рынка / Пер. с англ. – М.: Издательский Дом «Альпина», 2000. – 581 с.
 8. Лэндри Д. Дэйв Лендри о торговле на колебаниях / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2002. – 248 с.
 9. Мэрфи Д.Д. Межрыночный технический анализ / Пер. с англ. – М.: Диаграмма, 1999. – 317 с.
 10. Мэрфи Д.Д. Технический анализ фьючерсных рынков / Пер. с англ. – М.: Сокол, 1996. – 479 с.
 11. Найман Э. Трейдер-Инвестор. – Киев: ВИРА-Р, 2000. – 640 с. 3
 12. Нили Г. Мастерство анализа Волн Элиота / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2002. – 348 с.
 13. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Диаграмма», 1998. – 336 с.
 14. Томсет М.С. Торговля опционами: спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 360 с.
 15. Фарлей А.С. Мастерство свинг-трейдинга / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Евро», 2005. – 696 с.
 16. Фишер Р. Новые методы торговли по Фибоначчи / Пер. с англ. – М.: ИК «Аналитика», 2002. – 384 с.
 17. Хьержик Д. Модель, цена и время / Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2000. – 320 с.

Методичне забезпечення:

 1. Т. Туниця. Сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків. Методичні рекомендації до вивчення курсу. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 14 с. – (Серія: “Міжнародні економічні відносини”).

Завантажити

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму