Яворська Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Яворської І. М. охоплює: порівняльне конституційне право, порівняльне кримінальне право, акціонерне та зобов’язальне право, процедура судового захисту фізичних і юридичних осіб в Європейському Союзі.

Курси

Вибрані публікації

Яворська І. Становлення та розвиток ідей міжнародної судової правотворчості / І. Яворська // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Вип. 25. – С. 39-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_25_10.

Яворська І. Становлення та розвиток ідей міжнародної судової правотворчості // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законо­давства України : зб. наук. статей. Вип.. 25. – Івано-Фран­ківськ : Прикар­патський нац. ун-т ім. В. Стефа­ника, 2011. –  С. 39–46

Яворська І. Право Європейського Союзу: сучасні концептуальні підходи / І. Яворська // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 201-209.

Яворська І. М. Правовий статус та функції суду Європейського Союзу / І. М. Яворська // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2012. – Вип. 29. – С. 95-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_29_12.

Головко-Гавришева О., Яворська І. Правові засади гармонізації права Європейського Союзу у сфері позадоговірної відповідальності // Право України (Дод. Європейське право). – 2012. – №1. – С.97–104

Микієвич М., Яворська І. Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 115 : у 2 ч. – Ч.2. – С.17–22.

Яворська І. М. Правові засади гармонізації законодавства україни з правом ЄС у сфері регулювання діяльності товариства / І. М. Яворська // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2014. – Вип. 36. – С. 187-193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2014_36_20.

Яворська І. Правові засади гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері регулювання надання фінансових послуг / І. Яворська // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 67-73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__11.

Яворська І. Роль і значення суду ЄС у системі органів Європейського Союзу / І. Яворська // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Частина 2. – С. 82-88.

Яворська І. Правові засади гармонізації законодавства України з правом  ЄС у сфері регулювання діяльності товариств. Актуальні проблеми  вдосконалення чинного  законодавства України: зб. наук. статей. Вип. 36. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. у-т ім. В. Стефаника. -2015. – с.184-194

Яворська І. Роль суда Европейского Союза в формировании принципов права европейского союза // Revista Moldoveneasch de Drept International (Молдавский журнал междунароного права). – 2014. – № 2. – Р.24–32.

Яворська І. Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації: спеціальне видання наукових статей/ за наук. ред. проф. В.М. Репецького. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. -186 с.// Ірина Яворська. – Значення рішень Суду Європейського Союзу у процесі гармонізації окремих галузей права. – с. 170-180

Біографія

1995 – 2001 навчалась на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка де здобула вищу юридичну освіту та отримала кваліфікацію “Юрист”;

1997 – 2001 працювала юристконсультом у Тзов “Карпати-реєстратор”;

2001 – 2003  асистент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2003 – 2013  асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2013 – досі доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2010 – захистила кандидатську дисертацію у Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН на тему: ” Роль Суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу”

2014 – присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Доцента кафедри європейського права”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!