Порівняльне конституційне право

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Яворська І. М.МВП-21

Опис курсу

Метою нормативного курсу „Порівняльне конституційне право” є формування аналітичних знань та практичних умінь щодо узагальнення державно-правової теорії та практики конституційного будівництва в Україні та у державах світу з використанням відповідної методології порівняльного правознавства.

Завданнями курсу „Порівняльне конституційне право” є:

на понятійному рівні:

– ознайомлення студентів із основними категоріями та поняттями курсу „Порівняльне конституційне право”;

– ознайомлення студентів факультету міжнародних відносин із змістом предмету „Порівняльне конституційне право”, його структурою, та місцем в системі науки порівняльного правознавства;

на фундаментальному рівні:

–     вивчення теоретичних основ теорії конституції, конституціоналізму та конституційного права іноземних держав у порівняльно-правовій перспективі;

–     характеристика основних видів конституцій як наріжного елемента функціонування правової системи держави;

– ознайомлення студентів факультету міжнародних відносин із змістом та системою правового становища особи в Україні та державах закордону, із змістом конституційно-правового правового регулювання інституту державної влади в Україні та іноземних державах, конституційно-правовою системою організації та здійснення державної влади в Україні та зарубіжних країнах;

на практично-творчому рівні:

–     формування практичних навиків у студентів щодо застосування методології порівняльного правознавства на підставі вирішення конкретних практичних завдань щодо аналізу конституційних положень законодавства України та зарубіжних країн

Вивчення цього курсу сприятиме подальшому дослідженню порівняльно-правових дисциплін, а саме порівняльного кримінального права, порівняльного цивільного права і процесу тощо.

Студенти повинні знати:

  • основи конституційно-правового регулювання суспільних відносин в Україні та зарубіжних країнах;
  • зміст основних теорій конституції та конституціоналізму;
  • основні тенденції розвитку конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та зарубіжних країнах

Студенти повинні вміти:

– розкривати зміст конституційно-правового регулювання відповідних суспільних явищ у різних країнах, орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві України та зарубіжних країн, у т.ч.  на рівні актів органів конституційного контролю та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, застосовувати необхідні конституційно-правові акти;

формувати власну позицію щодо  конституційно-правових проблем, порівнювати основні інститути конституційного права України та іноземних країн;

моделювати шляхи вдосконалення конституційно-правового регулювання суспільних відносин в Україні із врахуванням відповідного конституційно-правового досвіду зарубіжних країн