Зобов’язальне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Яворська І. М.МВП-41

Опис курсу

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Зобов’язальне право” є  ознайомлення студентів з поняттям зобов’язання, видами зобов’язальних правовідносин, зобов’язаннями, що виникають на підставі договорів, з зобов’язаннями, що виникають на підставі заподіяння шкоди, зі способами забезпечення виконання зобов’язань.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Зобов’язальне право” є вивчення і закріплення, аналіз відповідних положень законодавства України, що регулюють зобов’язальні правовідносини з метою можливості застосування набутих знань у практичній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

знати : необхідні положення цивільного законодавства в рамках пропонованих лекційних та семінарських тем.

вміти: застосувати отримані знання у практичній роботи, аналізувати окремі види цивільно-правових договорів

Рекомендована література

 

 

 

Силабус:

Завантажити силабус