Порівняльне кримінальне право

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Яворська І. М.МВП-31

Опис курсу

 Метою курсу «Порівняльне кримінальне право» є ознайомлення студентів з завданнями, принципами кримінального права, системою кримінального права країн англо-саксонської та романо-германської правових систем, з інститутами Загальної частини кримінального права України та зарубіжних країн, окремими видами складів злочинів, передбачених Особливою частиною Кримінального права України та кримінального права зарубіжних країн.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: принципи кримінального права країн англо-саксонської та романо-германської правових сімей, знати поняття та елементи злочину, складу злочину за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн, володіти знаннями щодо регулювання інших інститутів кримінального права як в Україні, так і зарубіжних країнах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: положення Загальної та Особливої частини Кримінального кодексу України та зарубіжних країн

вміти: застосовувати здобуття знання як для подальшого вивчення інших галузей права, вміти застосовувати здобуті знання у практичній діяльності