Засідання Підсекції міжнародного права Звітної наукової конференції університету за 2017 рік

06.02.2018 | 16:11

Аудиторія 309, вул. Січових Стрільців, 19

 

Керівник секції проф. Репецький В.М.

Секретар підсекції доц. Лисик В.М.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

 

1. Юридичні факти у міжнародному праві. Проф. Репецький В.М.

2. Об’єкт міжнародного права з питань боротьби зі злочинністю. Доц. Гринчак В.А.

3. Право на захист у кримінальних провадженнях (теорія і практика міжнародних судів). Доц. Гутник В.В.

4. Школа міжнародного права у Віденському університеті. Доц. Земан І.В.

5. Права дітей під час збройних конфліктів. Доц. Зубарева А.Є.

6. Внутрішньоорганізаційний механізм міжнародних організацій: тенденції розвитку. Доц. Левицький Т.І.

7. Правове регулювання неміжнародних збройних конфліктів. Доц. Лисик В.А.

8. Універсальні механізми протидії міжнародним правопорушенням. Доц. Столярський О.В.

9. Ефективність законодавства України, що містить норми міжнародного приватного права. Доц. Фединяк Г.С.

10. Принципи функціонування МОП. Асист. Шевчук Т.П.

11. Міжнародне-правове співробітництво держав-членів Ради Європи у спортивній сфері. Асп. Романишин О.О.

12. Міжнародно-правовий статус Агенства відновлювальної енергетики. Асп. Присяжнюк Ю.Ю.