Загальні збори студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» щодо вибору спеціалізації на ІІ-ІV курси

19.04.2021 | 10:58

Cтуденти 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» запрошуються на загальні збори, присвячені вибору спеціалізації на ІІ-ІV курси, які відбудуться 21 квітня о 13.30 на платформі Тeams за лінком https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad81de572d2d1419285ffd40b9204e76f%40thread.tacv2/1599138502483?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222da19e97-f42d-4bbb-916b-9e8198885820%22%7d.

Збори проводяться за участі професора Репецького В.М. та професора Микієвича М.М.