Взаємодія університетів та громад через призму культурних студій та міжкультурної комунікації

07.08.2023 | 16:24

В рамках реалізації проекту Еразмус+ КА 2 «Університети-громади: посилення співпраці (UNICOM)» відбувся навчальний візит представниць Львівського національного університету імені Івана Франка – доцентки кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій факультету міжнародних відносин Маріанни Гладиш та керівниці планово-фінансового відділу Світлани Сас до Університету м. Ґенуя – координатора проєкту. Під час навчального візиту учасниці взяли участь в літній школі, де ознайомилась з новими робочими інструментами та кращими європейськими практиками впровадження соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу у діяльність громад на прикладі Університету Ґенуї. У навчальному візиті взяли участь представники Міністерства освіти та науки України, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Харківського національного університету радіоелектроніки, Сумського національного аграрного університету, Інституту вищої освіти України при НАПН України, Маріупольського державного університету, Донецького державного університету внутрішніх справ, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та Української Асоціації Європейських Студій.

Літню школу «Культурологічні дослідження (культурні cтудії) та культурний діалог у міжкультурному середовищі з метою залучення громад» організовано Факультетом педагогічних наук DISFOR – Університет Ґенуї (Італія), Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова спільно з Українською асоціацією дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) та Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького у змішаному форматі. До заходу долучилися молоді вчені, аспіранти, докторанти, дослідники, викладачі, представники професійних спільнот та громадянського суспільства з різних куточків України. Учасники отримали нові робочі інструменти з кращих європейських практик в області впровадження соціальної згуртованості, міжкультурного діалогу, ідей соціальних інновацій та принципів залучення спільноти для сталого розвитку суспільства.

Літня школа, організаторами якої виступили професор Університету Ґенуї Діана Спулбер (Італія) та професор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Мар’я Нестерова (Україна), була насичена інтерактивним тренінгами з соціальної згуртованості викладачів та громади, дозволила побудувати діалог з укріплення згуртованості соціуму і розкриття потенціалу сталого розвитку громад та університетів. В рамках роботи Літньої школи успішно реалізовані та висвітлені спікерами основні напрями взаємодії громад та закладів вищої освіти: реалізації сталого розвитку через забезпечення третьої місії закладами освіти: ролі університетів як ініціаторів глобальних змін; питання широкої інклюзії та залучення громад до освітніх процесів і наукової діяльності; а також питання культурних студій, міжкультурної комунікації, соціальної згуртованості та безпеки громад для сталого розвитку і взаємодії закладів вищої освіти та громад на основі цінностей ЄС. У доповідях представників Університету Ґенуї було представлено досвід реалізації третьої місії: Ґвідо Аморетті, директор факультету педагогічних наук Університету Ґенуї окреслив основні напрями реалізації університету третього віку, Марко Інверніцці, професор факультету педагогічних наук Університету Ґенуї представив практику управління третьою місією університетів; Мікаела Россі, професорка факультету педагогічних наук Університету Ґенуї зосередила увагу на суспільному впливі університетів і впливу суспільства на університети, Діана Спулбер, проєктний менеджер факультету педагогічних наук Університету Ґенуї зосередила увагу на ролі університетів у забезпеченні соціальної згуртованості громад.

Під час літньої школи відбулася низка воркшопів та панельних дискусій, присвячених інклюзії і третій місії університетів, міжкультурним комунікаціями задля розвитку громад, питанням безпеки громад та значенню цінностей ЄС задля розвитку громад, а також питанням міжкультурного діалогу і комунікації для університетів та громад.

Набутий досвід та знання будуть активно застосовуватися в реалізації третьої місії Львівського національного університету імені Івана Франка.

За матеріалами Центру досконалості імені Жана Моне ЛНУ імені Івана Франка