Відкрита лекція доцента кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій Кучика О.С.

10.04.2023 | 22:45

У п’ятницю 14 квітня відбудеться відкрита лекція доцента кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій Кучика Олександра Сергійовича з дисципліни “Зовнішня політика України”. Тема заняття “Зовнішньополітична діяльність урядів Директорії УНР та дипломатія ЗУНР”. початок о 8.30. Доєднатися до лекції можна онлайн за покликанням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTZZLLWRLfrfI_VmlKzUweqK6g_ZgmF4L1oYPyepNzag1%40thread.tacv2/1675710424659?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2226e4568e-11a8-48e1-bc84-f09e7a8fed21%22%7d

Запрошуються викладачі кафедри та усі бажаючі.