Увага! Рішення Вченої ради факультету про організацію навчального процесу

05.10.2020 | 15:14

ВИТЯГ З Протоколу №23

засідання Вченої ради факультету міжнародних відносин

Львівського національного університету імені Івана Франка

від жовтня 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Про організацію освітнього процесу на факультеті міжнародних відносин із застосуванням дистанційних технологій у 1-у семестрі 2020-2021 навчального року.

УХВАЛИЛИ:

Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію й виявлені випадки захворювання на коронавірус на факультеті міжнародних відносин перевести здобувачів вищої освіти 1, 2, 3, 4 курсів освітнього ступеня «бакалавр» та 1,2 курсів освітнього ступеня «магістр» на дистанційну форму навчання з 6 жовтня 2020 року по 31 жовтня 2020 року з можливістю автоматичного продовження і з дотриманням чинних положень щодо організації освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій, поточного та семестрового контролю.