Розгляд дисертації Балашової В.А.

10.10.2023 | 19:05

Сьогодні, 10 жовтня, на кафедрі міжнародних економічних відносин відбулось перше слухання дисертації Балашової В.А. на тему «Зростання світової економіки в умовах цифровізації». Науковий керівник – старший лейтенант ЗСУ, доцент Москалик Р. Я.

Дисертація присвячена надзвичайно актуальній темі, оскільки в умовах сьогодення, коли відбувається розвиток новітніх технологій, цифровізація економіки відіграє суттєву роль в економічному зростанні. Але цифровізація впливає на різні сфери по-різному. Крім того, пандемія Covid-19 та військові дії на території України спонукали до ще більшого застосування цифрових технологій.

В дисертації автор розглядає найновіші дані за 2017-2022 роки за допомогою двох власних моделей, які дозволяють виокремити вплив цифровізації на зростання економіки країн-членів ЄС. Автор досліджує наслідки трьох хвиль цифровізації у різних сферах і пропонує власні підходи до формування державної політики, які гарантують якнайповніше використання економічних переваг цифровізації поряд з нівелюванням або зниженням негативних ефектів цього феномену.