Підготовка освітніх програм за спеціальностями “Міжнародне право”, “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” та “Міжнародні економічні відносини”

25.04.2023 | 15:32

25 квітня 2023 року під час засідання Вченої ради факультету міжнародних відносин ЛНУ гаранти освітніх програм (ОП) бакалаврського та магістерського рівня за спеціальностями “Міжнародне право”, “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” та “Міжнародні економічні відносини” доповіли про основні напрямки перегляду та внесення змін до зазначених ОП.

Було зазначено врахування думки ключових стейкхолдерів щодо перегляду та створення нових нормативних та вибіркових курсів. Деканом факультету було високо відзначено роботу гарантів та робочих груп ОП на фінальному етапі їх підготовки перед затвердження для майбутнього набору студентів та ефективного і гармонійного забезпечення програмних результатів навчання здобувачів освіти.