Оголошення – Щодо магістерських робіт спеціальності “Міжнародне право”

31.10.2021 | 13:11

Шановні студенти 2 курсу ОПП «Магістр» спеціальності «Міжнародне право»!

Повідомляємо, що у зв’язку з вимогами, встановленими МОН України, до кваліфікаційних робіт, Ви повинні подати електронну фінальну версію своєї магістерської роботи до 2 грудня 2021 року науковому керівнику для перевірки на плагіат.

Переплетена магістерська робота з відгуком наукового керівника має бути подана на кафедру міжнародного права до 6 грудня 2021 року (включно).

Роботи, які взагалі не пройшли перевірку на плагіат або містять більш ніж 50 % запозичень, НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ!!!

Відповідальність за дотримання вказаних термінів покладається на наукових керівників та студентів.