Оголошення – Оглядові лекції з “Міжнародного публічного права” для 4 курсу

15.05.2024 | 09:10

До уваги студентів 4 курсу.
Розклад оглядових лекцій з курсу “Міжнародне публічне право”

17.05. 2024 р. 9.00 – дві пари
18.05.2024 р. 9.00 – 1 пара
20.05.2024 р. 9.00 – дві пари
22.05.2024 р. 9.00 – 1 пара
23.05.2024 р. 9.00 – 1 пара
27.05.2024 р. 9.00 – дві пари

Лекції відбуватимуться у дистанційному режимі.
Посилання:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad81de572d2d1419285ffd40b9204e76f%40thread.tacv2/1599138502483?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222da19e97-f42d-4bbb-916b-9e8198885820%22%7d