Оголошення – магістерські роботи кафедри міжнародних економічних відносин

22.11.2023 | 16:51

До уваги студентів 2 курсу магістратури ОП “Міжнародний менеджмент”!

1 грудня – день реєстрації остаточного варіанту магістерської роботи на кафедрі відповідно до вимог (робота має бути зброшурованою, із підписом наукового керівника про допуск та відгуком наукового керівника).

20 грудня – захист магістерських робіт.

Про час та місце захисту буде повідомлено додатково.

На сторінці кафедри подано шаблони титульної сторінки, пояснювальної записки та завдання до магістерської роботи.