Наукові семінари кафедри міжнародного права

07.03.2023 | 14:30

асп. Петро Галімурка Розроблення тимчасових заходів Постійною палатою міжнародного правосуддя 17.03
асп. Ольга Шередько Внесок Г. Лаутерпахта у формування концепції правосуб’єктності індивіда 17.03
доц. Ігор Земан Особливості використання доктрини Міжнародним судом ООН 31.03
к.ю.н. Михайло Грабинський Рецепція римського права як необхідна передумова для існування міжнародного приватного права 31.03
доц. Тарас Левицький Міжнародні організації і ефективність міжнародного права. 28.04
доц. Володимир Лисик Штучний інтелект і збройні конфлікти 28.04
доц. Вікторія Кузьма Внесок Ради Європи у підтримці міжнародного правопорядку в умовах сучасних викликів 12.05
проф. Віталій Гутник Внесок Херша Лаутерпахта у розвиток права війни 12.05
проф. Василь Репецький Вплив політики та релігії на міжнародне право: історія та сучасність 26.05