Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти затвердило стандарти для бакалаврів та магістрів спеціальності 292 – “міжнародні економічні відносини”!

02.03.2020 | 12:36

http://https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-4-20.pdf

Самі стандарти будуть оприлюднені Міністерством освіти і науки України