На факультеті міжнародних відносин відкрито нову освітню програму «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент»

28.04.2022 | 11:15

У середу 27 квітня 2022 року Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка прийняла рішення про відкриття нової освітньо-професійної програми «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент» у рамках напрямку підготовки бакалаврів «Міжнародні відносини». Нова освітня програма стала результатом багаторічної співпраці із закордонними партнерами у сфері дослідження безпекового середовища, міжнародних конфліктів та питань врегулювання криз та постконфліктної відбудови.

Головним завданням освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників у сфері міжнародної безпеки та кризового менеджменту здатних не лише аналізувати безпекове середовище на національному, регіональному та глобальному рівні, а й володіти інструментами кризового управління та запобігання міжнародним конфліктам. Освітня програма стала відповіддю на потреби часу з врегулювання кризових явищ у безпековій сфері на міжнародній арені.

Головним фокусом нової програми є сфера міжнародної безпеки та кризового врядування у сфері міждержавних відносин. Поєднання базових знань з теорії та історії міжнародних відносин, зовнішньої та безпекової політики держав світу з навичками антикризового врядування та кризового менеджменту у сфері національної та міжнародної безпеки дозволить підготувати затребуваного на ринку праці фахівця, здатного ефективно управляти процесами антикризової діяльності як на державному, так і міжнародному рівні.