Графік перездач по кафедрі іноземних мов (комісія)

27.06.2023 | 15:07

Графік перездач по кафедрі іноземних мов (комісія)

 

Теорія і практика перекладу:

доц.Бик І. С.

п’ятниця 30 червня , 11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFlNGZiYmQtOWJmNS00ODMzLWI0NWMtMWZjNzc1OTY5YjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ad0e5d07-213c-4159-8cd0-f1adc5188eef%22%7d

 

доц. Лучук О.М.

п’ятниця 30 червня , 12:00

Аудиторія факультету

 

асит. Якимович Я.Б.

п’ятниця 30 червня , 13:00

Посилання у classroom