Графік ліквідації академзаборгованості для студентів 4-го курсу по кафедрі міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

14.05.2023 | 21:13
 1. “Міжнародні інформаційні системи і технології”, МВІ-41, доц. Поліщук К.В.
  Талон №2 – 18.05.2023, 13:30
  Талон К – 22.05.2023, 13:30
  https://us04web.zoom.us/j/5854341230?pwd=c1puakZqOGdMUXdBV0FnTWNkQWZ2dz09
 2. “Аналіз сучасних міжнародних процесів”, МВІ-41, доц. Поліщук К.В.
  Талон №2 – 18.05.2023, 13:30
  Талон К – 22.05.2023, 13:30
  https://us04web.zoom.us/j/5854341230?pwd=c1puakZqOGdMUXdBV0FnTWNkQWZ2dz09
 3. ДВВС “Цифрова дипломатія” (Дип. служба і МО), доц. Поліщук К.В.
  Талон №2 – 18.05.2023, 13:30
  Талон К – 22.05.2023, 13:30
  https://us04web.zoom.us/j/5854341230?pwd=c1puakZqOGdMUXdBV0FnTWNkQWZ2dz09
 4. “Інтелектуальний аналіз даних”, МВІ-41, доц. Вовк Р.В.
  Талон №2 – 15.05.2023, 11:50
  Талон К – 22.05.2023, 11:50
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5Dt3DcuH-M5LtxKus_BGRK_mzrjsp8BV-5uHXpTviTQ1%40thread.tacv2/1675794229052?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%225e827019-5909-43ef-8e33-c2b2e459dd11%22%7d
 5. “Основи наукових досліджень”, МВІ-41, ас. Шамборовська О.М.
  Талон №2 – 15.05.2023, 13:30
  Талон К – 22.05.2023, 13:00
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZkYjE5ZDQtOTdjZC00MmE5LTgyN2QtZjNkNzI5NDM4ODg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d2cc6d20-c9cf-42d1-b392-5327a9b9c946%22%7d