До уваги студентів МВР-21, МВР-22, МВР-23

31.08.2021 | 20:18

Лекція 01.09.2021 р. з “Міжнародного публічного права” (для груп МВР 21, МВР 22, МВР 23) о 10.10 відбудеться дистанційно через посилання https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aW12UMtuURggD7hcDl65xUZ0op8NqhPULN4kFRYh0FEM1%40thread.tacv2/1630395341145?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2213c16423-9cab-4dcf-a96c-86eec3a936be%22%7d